W czerwcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie minus 8, wobec minus 11 w maju - podał GUS.

Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 26 proc. W maju było to odpowiednio 16 proc. i 27 proc.

"Przedsiębiorcy odnotowują nieznacznie mniejszy niż przed miesiącem spadek portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej. Przewidywania w tym zakresie na najbliższe trzy miesiące są nadal pesymistyczne, w przypadku portfela zamówień nieco gorsze od prognozowanych w maju, a w przypadku produkcji budowlano-montażowej na poziomie zbliżonym do prognoz z ubiegłego miesiąca" - napisano w komunikacie GUS.

"Utrzymują się znaczne trudności w terminowym ściąganiu płatności"

Według GUS, oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są nieco lepsze od zgłaszanych w maju, ale nadal niekorzystne.

"Utrzymują się znaczne trudności w terminowym ściąganiu płatności należnych za wykonane roboty budowlano-montażowe. Trudna sytuacja finansowa przedsiębiorstw nie ulegnie poprawie także i w najbliższych miesiącach" - napisano w komunikacie.

"Planowane zmniejszenie zatrudnienia może się utrzymywać na poziomie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Należy też oczekiwać dalszego spadku cen na roboty budowlano-montażowe" - dodano.