Ponad 100 mln zł kosztowało spółkę AB przejęcie czeskiego dystrybutora AT Computer. Duże wy datki na przejęcia zapowiada też Action, jeden z największych polskich dystrybutorów IT. Firma pracuje nad przejęciem spółki o przychodach ponad 1 mld zł, choć nie spodziewa się finalizacji transakcji wcześniej niż w I kwartale 2009 r. Niedawno Action podał, że prowadzi także wstępne rozmowy z inną spółką, o przychodach około 300 mln zł. Przez przejęcie kontroli nad Kreon Notebook pozycję na rynku detalicznych sprzedawców sprzętu IT wzmocnił Komputronik.

- Na polskim rynku nie ma miejsca na tylu dystrybutorów, ilu działa obecnie. Koncentracja jest nieuchronna - mówi Piotr Janik, analityk w KBC Securities.

Ostra konkurencja w branży dystrybutorów sprzętu IT sprawia, że mimo spadku wartości dolara, a w konsekwencji cen, firmy muszą walczyć o utrzymanie poziomów sprzedaży przede wszystkim poprzez niskie marże. To wymusza minimalizację kosztów. Jednym z najważniejszych czynników rozwoju dystrybutorów sprzętu IT są inwestycje w logistykę. Wśród firm z dobrą bazą logistyczną wskazuje Action, który intensywnie inwestował w magazyny.

- Bezpośredni konkurent tej firmy, AB, nie poczynił takich inwestycji, a po przejęciu czeskiego AT Computer brakuje mu bazy logistycznej do obsługi obydwu spółek. Moim faworytem jest Action. Jakość tej spółki jest znacznie lepsza od AB, co bezpośrednio przekłada się na notowania - dodaje analityk KBC Securities.

Wskazuje również na Asbis. Akcje spółki są tanio wyceniane przez rynek, choć wynika to między innymi z małej popularności firmy wśród inwestorów, a w konsekwencji niskiej płynności papierów. Asbis jest dystrybutorem sprzętu IT zarejestrowanym na Cyprze. Około 50 proc. jego sprzedaży pochodzi z rynku rosyjskiego, polski rynek generuje niewielką część przychodów.

Również Piotr Grzybowski, analityk DI BRE, pozytywnie widzi zwłaszcza perspektywy rozwoju Asbisu, który m.in. przez dywersyfikację jest w mniejszym stopniu narażony na spadek koniunktury na rynku polskim i ma możliwości dalszego rozwoju na rynkach o mniejszym stopniu konkurencji. Drugim typem DI BRE jest Komputronik, który mimo dosyć kosztownego zakupu Karen Notebook może osiągnąć efekty synergii. Ostatnie rekomendacje, jakie DI BRE wydał dla Asbisu i Komputronika, zawierają zalecenia kupuj.

Asbis raportuje wyniki w dolarach amerykańskich. Słabnący dolar dla akcjonariuszy z krajów nieposługujących się tą walutą oznaczał, że dywidendy otrzymywali w dolarach i wymieniali je na krajowe waluty po niekorzystnym parytecie. Jeśli dolar się umocni, poprawi się również ten wskaźnik.

ROZWÓJ RYNKU IT W POLSCE

Firma badawcza PMR szacuje, że wartość polskiego rynku IT w 2007 roku wyniosła 24 mld zł, co oznacza wzrost o 16,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Dynamika wzrostu była najwyższa od ośmiu lat. W kolejnych dwóch latach dynamika pozostanie dwucyfrowa. Motorem wzrostu będzie wzmożony popyt konsumencki i napływ funduszy unijnych do polskich przedsiębiorstw. Najdynamiczniej rozwijającym się segmentem rynku IT w Polsce w 2007 roku były usługi informatyczne, których wartość zwiększyła się o około 18 proc. Połowę wartości rynku nadal stanowi sprzedaż sprzętu.