Vattenfall Sales Poland, spółka szwedzkiego koncernu energetycznego, przedstawi gospodarstwom domowym ofertę sprzedaży energii na cały 2009 rok z gwarancją ceny.

- W październiku będzie ogłoszenie ogólnopolskiej oferty - mówi Grzegorz Lot, dyrektor ds. sprzedaży w Vattenfall Sales Poland, która obsługuje ok. 1 mln gospodarstw domowych.

Vattenfall odmówił podania, jaka będzie cena w ofercie na cały 2009 rok. Sprzedaje już jednak energię z gwarancją ceny do końca lipca 2009 r. i na jej podstawie można wnioskować, co zaproponuje na cały 2009 rok i o ile mogą wzrosnąć ceny energii w Polsce od nowego roku. Na okres styczeń-lipiec 2009 r. Vattenfall oferuje energię po niecałe 26 groszy netto za 1 kWh, czyli o ok. 30 proc. drożej niż kosztuje energia w ofercie tej firmy na II półrocze 2008 r.

- Wszyscy spodziewamy się podobnego wzrostu cen energii. My też przedstawimy ogólnopolską ofertę sprzedaży energii na 2009 rok z gwarancją ceny gospodarstwom domowym, pod warunkiem jednak, że ceny zostaną uwolnione - mówi Marcin Ludwicki, wiceprezes zarządu Energi Obrót, która sprzedaje energię ok. 2,5 mln gospodarstw domowych.

Vattnefall dylematu nie ma, bo jako jedyny sprzedawca w Polsce stosuje od tego roku ceny niezatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki. Inaczej niż regulator uważa, że może to robić. Mariusz Swora, prezes URE, deklarował zaś, że decyzję o uwolnieniu cen od 2009 roku najprawdopodobniej podejmie we wrześniu. Zdaniem sprzedawców powinno tak się stać, bo inaczej ze względu na procedury zmiany sprzedawcy klientom zabraknie czasu, żeby zmienić sprzedawcę już od stycznia 2009 r. Poza tym od uwolnienia cen zależy, ile ofert z gwarancją ceny będzie do wyboru. Taką ofertę na 2009 rok zapowiada bowiem też EnergiaPro Gigawat, ale również pod warunkiem, że ceny zostaną uwolnione.

- Dlatego, że ceny regulowane to ubezwłasnowolnienie sprzedawcy - mówi Leszek Kosiorek, prezes zarządu EnergiaPro Gigawat.

Z deklaracji sprzedawców wynika, że oferta z gwarancją ceny wcześniej czy później stanie się w Polsce produktem standardowym. Jednak ani teraz, ani później nie będzie to oznaczało, że korzystając z takiej oferty, na pewno zaoszczędzimy. Oferty z gwarancją ceny są przede wszystkim dla tych, którzy chcą wiedzieć, ile będą płacić i uniezależnić się od wahań cen.

31 proc. więcej niż obecnie kosztuje w Vattenfall prąd w ofercie z gwarancją ceny na I półrocze 2009 r.