Obowiązek przekazywania sprawozdań w nowej formie - za pomocą specjalnego systemu SHRIMP - obejmie gminy, powiaty i samorząd województwa z obszaru województwa mazowieckiego. W terminie do 12 września podmioty te mają obowiązek wystąpić do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z aplikacji SHRIMP.

Prezes Urzędu ma 14 dni na przekazanie loginu i hasła dostępu. Ze względu na bardzo napięte terminy wdrażania nowego systemu UOKiK już teraz zaleca jak najszybsze występowanie z wnioskiem o nadanie loginu i hasła.

Podstawa prawna

• Ustawa z 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

WAŻNY ADRES

Aplikacja SHRIMP udostępniona jest pod adresem:

shrimp.uokik.gov.pl/