Polska nie uniknie osłabienia gospodarczego - uważa ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan", dr Małgorzata Krzysztoszek. Dodała, że dalszemu wzrostowi gospodarczemu zagrażają płace, które rosną szybciej niż wydajność pracy.

"Polska nie uniknie osłabienia gospodarczego; ważne jest, czy będzie ono na poziomie spadku z ponad 6 proc. PKB do 4 - 4,5 proc. PKB, czy poniżej 4 proc. PKB" - powiedziała dziś Krzysztoszek na konferencji prasowej.

Poinformowała, że od stycznia do czerwca br. dynamika wzrostu przychodów przedsiębiorstw wyniosła 14,6 proc., rok wcześniej było to 16,1 proc. Jej zdaniem, wzrost płac powoduje, że w firmach szybciej rosną koszty niż przychody.

W ciągu dwóch kwartałów tego roku przedsiębiorstwa odnotowały dodatni wynik finansowy. O 2 mld zł wzrósł wynik na sprzedaży oraz finansowy brutto w porównaniu z tym samym okresem ub.r.; wynik finansowy netto był o 1,5 mld zł wyższy niż rok wcześniej. Według ekspertki, pogorszyły się zdolności kredytowe firm.

Reklama

"Maleje odsetek przedsiębiorstw, które osiągają zyski"

Krzysztoszek poinformowała, że maleje odsetek przedsiębiorstw, które osiągają zyski. Po dwóch kwartałach 2008 roku było to 71,7 proc. podmiotów, rok wcześniej - 75,4 proc.

Również spadł odsetek firm sprzedających na eksport. "Widać to także w znaczącym spadku udziału przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży ogółem" - dodała.

Na koniec czerwca 2007 r. prawie 80 proc. firm - eksporterów osiągnęło dodatni wynik finansowy, a po sześciu miesiącach br. - 73 proc.

"Jest to bardzo poważny spadek. Do tej pory przedsiębiorcom-eksporterom udawało się restrukturyzować koszty. Obecnie firmy nie mogą przeprowadzić takiej restrukturyzacji, ponieważ rosną, będące podstawą ich działalności koszty: surowców energii oraz wynagrodzenia" - wyjaśniła ekspertka.

Po dwóch kwartałach 2008 r. rentowność ze sprzedaży brutto i netto przedsiębiorstw wyniosła odpowiednio 6 proc. i 4,8 proc. "To nie są złe wyniki; jednak rentowność ta jest znacznie mniejsza niż w zeszłym roku" - podkreśliła.