Prezes NBP podkreślił zarazem, że decyzja o terminie przeprowadzenia tej operacji należy wyłącznie do rządu. Skrzypek dodał, że rola Narodowego Banku Polskiego będzie najważniejsza w pierwszej fazie wprowadzenie euro - bank będzie musiał bowiem pilnować kursu walutowego.

"W tej chwili trudno rozstrzygnąć, czy osłabnięcie kursu złotego to początek trwałej zmiany"

Prezes NBP powiedział, że w tej chwili trudno rozstrzygnąć, czy osłabnięcie kursu złotego to początek trwałej zmiany trendu czy chwilowa korekta. Sławomir Skrzypek dodał, że jeśli byłaby to zmiana trendu, mogłoby to stanowić problem dla polskiej gospodarki. Jak tłumaczył, mogłoby to bowiem doprowadzić do stagflacji, czyli szybkiego wzrostu cen w warunkach stagnacji gospodarczej.

"Konflikt wokół Gruzji nie wpłynie na sytuację na rynku ropy"

Sławomir Skrzypek wyraził nadzieję, że konflikt wokół Gruzji nie wpłynie na sytuację na rynku ropy, choć przyznał, że wszystko zależy od tego, jak dalej potoczą się wydarzenia.