W opinii 20 proc. pytanych członkostwo w UE nie jest ani pozytywne, ani negatywne. Wynik ten od ostatniego, lipcowego badania zwiększył się o 4 pkt. proc.

Zdaniem 56 proc. ankietowanych wejście Polski do Unii nie wpłynęło w istotny sposób na ich życie osobiste

Przeciwne zdanie prezentuje 40 proc. badanych. Wśród tych, którzy dostrzegają zmiany w swoim życiu po wstąpieniu do Unii 31 proc. ocenia, że na członkostwie skorzystało; 9 proc. - że straciło; 3 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Według 75 proc. uczestników sondażu, wejście Polski do UE miało wpływ na sytuację w naszym kraju. 65 proc. naszego społeczeństwa uważa, że wejście do UE korzystnie wpłynęło na sytuację Polski. Na zmiany na gorsze pod tym względem wskazuje 19 proc. badanych. W opinii 6 proc. ankietowanych przynależność do struktur unijnych nie miała wpływu na sytuację kraju.

W opinii 68 proc. badanych status naszego kraju na arenie międzynarodowej w związku z unijnym członkostwem poprawił się, a w przekonaniu 7 proc. pogorszył. 20 proc. respondentów uważa, że pozycja Polski w świecie nie zmieniła się po wejściu do UE; 6 proc. pytanych o to osób nie wyraziło oceny.

Sondaż przeprowadzono od 7 do 11 sierpnia na ogólnopolskiej, losowej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.