Polskie firmy operujące na rynkach zagranicznych obarczone są dodatkowym ryzykiem, które wynika z wahań kursu walut. Okazuje się, że lepiej sobie z nim radzą ci, którzy wykonują transakcje on-line.

Niższe koszty

Banki wykorzystują internet do komunikacji z klientami. Dają im możliwość prowadzenia w trybie on-line podstawowych transakcji bankowych. Rozszerzają też funkcjonalności tego kanału biznesowego.

Od niedawna elementem składowym systemu bankowości internetowej stały się platformy walutowe. Dzięki nim firmy mają bezpośredni wgląd w zmiany kursów wymiany walut i sytuację na rynkach finansowych. Do niedawna były one dostępne tylko dla instytucji finansowych i największych korporacji. Dziś z usług tych korzystają firmy z sektora MSP, np. na platformie Banku BPH DealingNet.

Dzięki prowadzeniu transakcji walutowych na platformach on-line przedsiębiorcy płacą mniejsze marże bankowi, niż gdyby chcieli dokonywać tych operacji w sposób tradycyjny. Zautomatyzowanie transakcji sprawia, że koszt zarówno sprzedaży, jak i zakupu walut jest niższy niż przy realizowaniu tych operacji za pośrednictwem dilera.

Platformy walutowe są przykładem innowacyjnych działań banków, nastawionych na optymalizację kosztów i banku, i jego klientów. Wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw, które uczestniczą w handlu zagranicznym. Polskie firmy operujące na rynkach zagranicznych funkcjonują w ostatnim czasie w warunkach zwiększonej niepewności. Jest to związane m.in. z bezprecedensową zmiennością kursów walutowych, jaka jest notowana od jesieni 2008 r. Poważną barierą jest też dla nich drogi i ograniczony dostęp do rynku hurtowego.

Dostęp do rynku

Przy obecnym kryzysie gospodarczym oferowane przez banki rozwiązania umożliwiają ich klientom poprawę efektywności działania, oferują swobodę dostępu do rynku finansowego i sprzyjają szybszemu podejmowaniu decyzji. Banki, które potrafią dostarczać klientowi pełen obraz sytuacji na rynku finansowym i narzędzia umożliwiające błyskawiczne zawieranie i rozliczanie transakcji walutowych, przekonują do swoich propozycji firmy różnej wielkości.

OPINIA

SEBASTIAN ZADORA

menedżer produktów skarbowych w Banku BPH

Platformy transakcyjne stopniowo zastępują telefoniczne metody zawierania transakcji depozytowych i walutowych. Już od maja 2008 r. Bank BPH oferuje platformę transakcyjną – DealingNet, w pełni zintegrowaną z internetowym systemem bankowości transakcyjnej. Umożliwia ona zawieranie transakcji depozytowych i szerokiej gamy transakcji walutowych, tj. Fx Spot, Fx Forward oraz Fx Swap. Co więcej, bank planuje w najbliższym czasie rozszerzenie zakresu transakcji dostępnych na tej platformie. Za jej pośrednictwem klienci uzyskują dostęp do bieżących informacji o rynkach finansowych, do analiz i opracowań przygotowywanych przez ekspertów Banku BPH. Warunkiem korzystania z DealingNet jest posiadanie rachunku bieżącego w BPH do rozliczeń transakcji oraz systemu bankowości internetowej BusinessNet.