Nasze plany wobec MTS CeTO obejmują rozwój hurtowego rynku handlu obligacjami skarbowymi i budowę rynku handlu obligacjami korporacyjnymi i samorządowymi. Zapotrzebowanie na inwestycje na rynku długu nieskarbowego wyrażają m.in. podmioty aktywne na rynku akcji, ale poszukujące alternatywnych form lokowania środków, np. fundusze - mówi Lidia Adamska z zarządu GPW, która chce kupić ponad 36 proc. akcji MTS CeTO od pozostałych akcjonariuszy - banków i domów maklerskich.

Teraz do GPW należy 31,15 proc. akcji firmy, 25 proc. do włoskiego MTS, a pozostałe m.in. do banków i brokerów. Ostateczna ścieżka rozwoju MTS-CeTo ma zależeć od rozmów z uczestnikami prowadzonych przez spółkę rynków i z pozostałymi akcjonariuszami. Tymczasem wkrótce po zapowiedzi GPW o planie przejęcia kontroli nad MTS CeTO pojawiły się informacje, że Włochom zależy na udziale banków w akcjonariacie i jeżeli transakcja dojdzie do skutku, nie wkluczają zmiany zaangażowania w projekt.

- Zależy nam, aby akcjonariuszem firmy pozostał MTS. Chcemy przekonać go do realizacji naszej wizji rozwoju spółki z korzyścią finansową dla akcjonariuszy i uczestników rynku. W naszej opinii udział większościowy banków w spółce nie jest decydujący dla rozwoju rynku obligacji skarbowych - dodaje Lidia Adamska.

Scenariusz GPW zakłada, że po zwiększeniu zaangażowania w MTS CeTo około 3-4 miesięcy zajmie jej wypracowanie z MTS, Ministerstwem Finansów i bankami strategii dla rynku hurtowego obligacji skarbowych, a na stworzenie elektronicznego rynku obligacji korporacyjnych i samorządowych będzie potrzebowała około roku.

- W przypadku hurtowego rynku obligacji skarbowych rozważamy także stworzenie m.in. rynku instrumentów pochodnych na stopy procentowe i obligacje. Na RPW CeTO chcielibyśmy skupić detaliczny handel obligacjami skarbowymi, którymi obecnie można handlować także na GPW - dodaje Lidia Adamska.

Rada nadzorcza giełdy sprawą wydania zgody na zakup pakietu akcji MTS CeTO ma zająć się na wrześniowym posiedzeniu. Na transakcję musi zgodzić się też KNF.

Według Pawła Kielka, dealera papierów skarbowych z ABN Amro, GPW może mieć duży problem z realizacją planu zajęcia większej części rynku obligacji skarbowych i korporacyjnych. Jeden z problemów to coraz mniejszy udział MTS CeTo w rynku i rosnąca konkurencja innych platform elektronicznych. Poza tym handel papierami dłużnymi to domena banków, które organizują m.in. emisje obligacji korporacyjnych i obrót na tym rynku.

- Większość obrotu odbywa się na rynku pozagiełdowym. Banki mają swoje preferencje, umawiają transakcje i nie zawsze chcą, aby wiedział o nich rynek. Rynek papierów nieskarbowych może zwiększyć ich płynność, ale niekoniecznie podobać się bankom - mówi Paweł Kielek.

Jeśli projekty giełdy się powiodą, będzie mogła skorzystać ze wzrostów rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Na koniec II kwartału wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wyniosła 44,6 mld zł, o 34 proc. więcej w stosunku do II kwartału 2007 r.

CO TO JEST MTS CETO

MTS-CeTO SA powstała w styczniu 1996 r. Spółka prowadzi Rynek MTS Poland - hurtowy rynek obrotu obligacjami skarbowymi i bonami skarbowymi, gdzie przedmiotem transakcji są pakiety o wartości minimum 5 mln zł. MTS Poland to następca Elektronicznego Rynku Skarbowych Papierów Wartościowych. MTS Poland powstał we współpracy z MTS, organizatorem pierwszego w Europie elektronicznego rynku obligacji skarbowych. Rynek Papierów Wartościowych CeTO obejmuje: rynek instrumentów dłużnych, na którym notowane są listy zastawne, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne, obligacje bankowe oraz obligacje skarbowe, rynek akcji małych i średnich przedsiębiorstw i rynek certyfikatów inwestycyjnych.