Oszczędności wiążą się m.in. z brakiem kosztów obsługi korespondencji, niższymi kosztami archiwizacji danych czy wreszcie możliwością redukcji wydatków związanych z księgowością. Ważne jest również przyspieszenie momentu odliczenia VAT od zakupów paliw. Ochrona wiąże się przede wszystkim z wyższą trwałością danych elektronicznych, zapewnieniem ich nienaruszalności oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa dostępu.

Istnieją dwa sposoby wystawiania i przesyłania e-faktur – przy użyciu podpisu elektronicznego bądź z wykorzystaniem systemu EDI (Electronic Data Interchange – wymiana danych elektronicznych w uzgodnionym międzynarodowym standardzie). To drugie rozwiązanie nie obciąża klientów żadnymi kosztami instalacji. Wystarczy jedynie dostęp do internetu. Dzięki systemowi ECOD (Elektroniczne Centrum Obsługi Dokumentów) klienci mają stały dostęp do e-faktur wystawianych na bieżąco, ponieważ data odbioru faktury jest taka sama jak data jej wystawienia, jak również do archiwum.

– Warto podkreślić, iż e-faktury wydawane są zawsze już w momencie ich wystawiania. To znacznie przyspiesza obrót dokumentami i w efekcie daje klientom możliwość szybszego odliczenia VAT – wyjaśnia Marek Pietruszewski, dyrektor ds. finansowych Lotos Paliwa.

Spółka Lotos Paliwa, odpowiedzialna m.in. za rozwój i zarządzanie siecią stacji Lotos oraz krajową sprzedaż paliw płynnych, uruchomiła ofertę e-faktur 1 stycznia 2009 r. Usługa spełnia wymogi rozporządzenia ministra finansów z 14 lipca 2005 r. dotyczącego wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Faktury elektroniczne wydawane są zawsze już w momencie ich wystawiania, co daje klientom możliwość szybszego odliczenia VAT