Plan wypłaty niemal 2,9 mld zł dywidendy, mimo krytyki Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, oraz emisji akcji wartych maksymalnie 5 mld zł, to niejedyna zaskakująca informacja, która w ciągu ostatnich kilku dni dotarła do inwestorów z PKO BP. Tym razem to rada nadzorcza zaskoczyła rynek.

W projektach uchwał na walne zgromadzenie PKO BP, które wkrótce podsumuje ubiegły rok, znalazła się informacja, że rada nie zaopiniowała pozytywnie projektów o udzieleniu absolutorium Jerzemu Pruskiemu, prezesowi banku, oraz Tomaszowi Mironczukowi, wiceprezesowi. Obydwaj zasiadają we władzach PKO BP od maja ubiegłego roku.

Pozytywnej opinii nie uzyskały też projekty dotyczące podziału zysku i podwyższenia kapitału. Takie podejście do wypłaty dywidendy raczej nie dziwi, bo resort skarbu już wcześniej informował, że woli, aby spółka najpierw wyemitowała akcje, a dopiero później akcjonariusze decydowali o ewentualnej dywidendzie. Również w umieszczonym na stronie banku piśmie Marzeny Piszczek, przewodniczącej rady, znalazło się stwierdzenie, że efektywnie przeprowadzona transakcja podwyższenia kapitałów banku stwarza możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości.

Nie odnosi się jednak do opinii dotyczącej prezesa i wiceprezesa. I to mimo że niejasne informacje płynące z banku cały czas wywołują znaczne wahania kursu spółki i dezorientują inwestorów. Bank ciągle nie może odrobić strat z początku ubiegłego tygodnia wywołanych m.in. niepełnymi informacjami o możliwej skali emisji.

– Nie chcę mówić na tematy personalne, nie będę komentować decyzji rady. Głosowanie jest tajne. Nie będziemy przedstawiać uzasadnienia do opinii rady – mówi Cezary Banasiński z rady nadzorczej PKO BP.

Skarb Państwa (51 proc. akcji PKO BP), z którego ramienia w radzie nadzorczej firmy zasiada pięć z siedmiu osób, oszczędnie wypowiada się o sytuacji w banku. Maciej Wewiór, rzecznik resortu, zapowiada, że decyzje dotyczące emisji akcji, dywidendy i absolutorium Skarb podejmie na WZA.

– Zarząd miał sukcesy i wpadki, takie jak chociażby próba zakupu AIG Banku Polska. Znamy negatywną opinię rady nadzorczej o próbie zakupu AIG, która pozostawiała wiele do życzenia – mówi Maciej Wewiór.