Zysk górnictwa w tym czasie to 38,4 mln zł wobec 289,3 mln zł przed rokiem - wynika z danych Ministerstwa Gospodarki.

Opublikowane dziś dane resortu potwierdzają tendencje, obserwowane w górnictwie od kilku miesięcy. Spadła zarówno produkcja (o 7,5 proc.), jak i sprzedaż (o 20,5 proc.) węgla, a wzrosła ilość niesprzedanego surowca na zwałach. W końcu kwietnia było go tam już ponad 4,7 mln ton, o ponad 3 mln więcej niż na początku roku. Kryzys w większym stopniu dotyczy węgla koksowego, gdzie spadek wyniósł ok. 40 - 50 proc.

Średnie ceny węgla wzrosły o prawie 20 proc.

Średnie ceny węgla wprawdzie wzrosły o prawie 20 proc. (węgla energetycznego wzrosły o ponad 36 proc., koksowego spadły o 13,8 proc.), ale z powodu zmniejszenia sprzedaży przychody sektora były niższe o 316,4 mln zł. Zysk na podstawowej działalności kopalń, czyli sprzedaży węgla, zmniejszył się o 98,7 mln zł, do ponad 622,7 mln zł. Zniwelowały go jednak ponad 400-milionowa strata na działalności operacyjnej oraz ponad 142 mln zł strat na działalności finansowej.

Z danych wynika, że koszty podstawowej działalności górnictwa wzrosły o 10 proc. przy spadku produkcji węgla o 7,5 proc. W porównaniu z czterema miesiącami zeszłego roku, produkcja każdej tony węgla jest dziś droższa o prawie 20 proc. O 385,6 mln zł, do kwoty 964,6 mln zł, zwiększyły się natomiast inwestycje w górnictwie, związane głównie z zakupem nowych maszyn i urządzeń.

Spółki węglowe terminowo regulują swoje zobowiązania wobec budżetu

Mimo pogorszenia wyników spółki węglowe nadal terminowo regulują swoje zobowiązania wobec budżetu i związanych z nim instytucji. Ogółem zobowiązania górnictwa wzrosły do ponad 6,3 mld zł, należności zmniejszyły się do ponad 1,7 mld zł. Płynność finansowa jest niska, co resort gospodarki zakwalifikował do zjawisk negatywnych.

W końcu kwietnia górnictwo węgla kamiennego zatrudniało blisko 120 tys. osób, o 264 osoby więcej niż na początku roku. Obecnie z dużych spółek węglowych tylko Katowicki Holding Węglowy uzupełnia zatrudnienie; Kompania Węglowa i Jastrzębska Spółka Węglowa wstrzymały przyjęcia do pracy.