We wtorek zarząd PKO BP opublikował porządek WZA, które ma odbyć się 30 czerwca. Podał też treść projektów uchwał.

Rada nadzorcza spółki nie zaopiniowała pozytywnie czterech projektów uchwał. Dotyczą one podziału zysku za ubiegły rok (wypłaty dywidendy), podwyższenia kapitału (dokapitalizowania banku) oraz udzielenia absolutorium dwóm członkom zarządu - prezesowi PKO BP Jerzemu Pruskiemu i wiceprezesowi Tomaszowi Mironczukowi.

"Pozostawmy decyzję walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy PKO BP (w sprawie wypłaty dywidendy i podwyższenia kapitału banku - PAP)" - powiedział PAP Pruski. Odnosząc się do uchwały rady nadzorczej, która nie zaopiniowała pozytywnie udzielenia absolutorium dwóm członkom zarządu, prezes powiedział: "Jestem zaskoczony. Nie znam uzasadnienia opinii rady nadzorczej w tej sprawie. Decyzję w tym zakresie podejmie walne zgromadzenie akcjonariuszy 30 czerwca".

Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy nie wpłynie negatywnie na działalność banku w tym roku

Spółka poinformował we wtorek w projektach uchwał na WZA, które odbędzie się 30 czerwca, że proponowanym dniem dywidendy PKO BP jest 24 września, a dniem wypłaty 5 października. Zarząd PKO BP chce zaproponować akcjonariuszom, by z zysku za 2008 rok przeznaczyć na dywidendę 2,88 mld zł (99,96 proc. zysku), co daje 2,88 zł dywidendy na akcję. Wcześniej zarząd proponował, by za 2008 rok nie wypłacać dywidendy. PKO BP poinformował, że projekt uchwały nie został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą.

W uzasadnieniu propozycji odnośnie dywidendy zarząd wskazał na wyniki finansowe banku za ubiegły rok i za pierwszy kwartał tego roku oraz sytuację finansową na koniec marca, w tym poziom funduszy podstawowych banku - 11 mld 791 mln 879 tys. zł i poziom współczynnika wypłacalności wynoszący 11,54 proc.

Zdaniem zarządu, wypłata dywidendy nie wpłynie negatywnie na działalność banku w tym roku.

Zarząd zarekomendował również podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku

Kolejnym uzasadnieniem dla wypłaty dywidendy wskazanym przez zarząd jest praktyka banku w zakresie dzielenia się zyskiem od dnia rozpoczęcia notowań na GPW.

"W ocenie zarządu banku, przeznaczenie 99,96 proc. zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. na wypłatę dywidendy stanowi, z uwagi na obecne warunki ekonomiczne oraz kryzys finansowy na rynkach międzynarodowych, cenny przywilej oraz wsparcie dla wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy banku, zarówno inwestorów detalicznych, jak i inwestorów instytucjonalnych, w tym Skarbu Państwa" - podano w projektach uchwał.

Zarząd zarekomendował również podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego banku, uzasadniając to potrzebą zwiększenia sumy bilansowej PKO BP oraz podwyższenia współczynnika wypłacalności banku.