W poniedziałek ruszył drugi w tym roku konkurs na unijne dotacje na działalność eksportową. Zainteresowani nimi przedsiębiorcy mogą do 10 lipca składać wnioski o wsparcie ze środków UE. Z pieniędzy mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie firmy. Do podziału jest 36,5 mln zł.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że ten konkurs będzie się cieszył równie małym zainteresowaniem jak poprzedni, marcowy nabór. Wówczas przedsiębiorcy złożyli ponad 300 wniosków na łącznie niecałe 3 mln zł, a pula w konkursie wynosiła ponad 35 mln zł.

– Pierwszy nabór można potraktować jako pilotażowy, w którym przedsiębiorcy uczą się, jak korzystać z tego typu dotacji. Jednak ponad 300 złożonych wniosków to bardzo dobry wynik – tłumaczy GP Monika Karwat-Bury, rzecznik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dotacje na działalność eksportową mają inną formę niż podobne wsparcie, które było dostępne z funduszy unijnych na lata 2004–2006 i cieszyło się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Wówczas oferowało ono możliwość prostego pozyskania środków na wyjazdy na zagraniczne targi oraz misje handlowe.

Obecnie konstrukcja dotacji jest bardziej skomplikowana. W pierwszym etapie zainteresowana firma bada swoje możliwości eksportowe oraz tworzy plan rozwoju eksportu. Na ten cel może pozyskać maksymalnie 10 tys. zł z funduszy unijnych. Następnie firma musi złożyć jeszcze raz wniosek o wsparcie, by móc dostać drugą dotację na realizację stworzonego wcześniej planu. W grę wchodzi dofinansowanie wyjazdów na wcześniej określone konkretne targi i misje handlowe oraz promocję na rynkach docelowych. Żadna firma nie złożyła jeszcze takiego wniosku. W ramach jednego projektu przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 200 tys. zł z UE.

Zdaniem ekspertów skomplikowana konstrukcja wsparcia oraz konieczność tworzenia planów odstrasza przedsiębiorców od korzystania z dotacji na działalność eksportową.

Szansę na uproszczenie zasad przyznawania tych dotacji dawał Monitorujący programu Innowacyjna Gospodarka (jest to ciało, które odpowiada za kształt procedur dostępu do funduszy unijnych), który obradował w ubiegłym tygodniu. Jednak jak mówi GP Małgorzata Krzysztoszek z PKPP Lewiatan, nie wprowadził on żadnych zmian w sposobie funkcjonowania tych dotacji.

278 FIRM JUŻ DOSTAŁO DOTACJE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła marcowy konkurs w Działaniu 6.1 w programie Innowacyjna Gospodarka. Wsparcie na działalność eksportową dostało 278 przedsiębiorców. Trafi do nich ponad 2,65 mln zł. O dotacje ubiegło się 308 firm.