Na pytanie, czy możliwe jest jeszcze przyjęcie euro w 2012 r., Chlebowski odpowiedział w wywiadzie dla radiowej Trójki: "Wszystko na to wskazuje, że nie, jednak ten kryzys gospodarczy jest znacznie głębszy".

"Polska dzisiaj broni niskiego deficytu, broni niskiego długu publicznego, walczymy z bezrobociem czy z inflacją - to są kryteria przystąpienia do strefy euro. Ale to jest trudne w czasach kryzysu gospodarczego. Być może jeszcze cień nadziei jest, ale patrząc realnie wydaje się, że ten termin będzie musiał być przesunięty" - powiedział szef klubu parlamentarnego PO.

W ub. tygodniu goszczący w Polsce komisarz Unii Europejskiej ds. gospodarczo-walutowych, Joaquin Almunia powiedział, że obecna sytuacja na rynku walutowym nie sprzyja przyjmowaniu euro.

W połowie maja minister finansów Jacek Rostowski przyznał, że choć przyjęcie euro w 2012 r. jest realistyczne, to nie można wykluczyć, że kryzys doprowadzi do niewielkiego opóźnienia tego procesu. Wcześniej wiceminister finansów i pełnomocnik rządu ds. przyjęcia euro Ludwik Kotecki sugerował, że jeśli nastąpiłoby opóźnienie przyjęcia wspólnej waluty, to o 1-2 lata raczej niż o 5-7 lat.