W rankingu, który objął 8 państw Europy Środkowo-Wschodniej, druga była Ukraina, a Polska zajęła trzecie miejsce. W rankingu miast po Odessie kolejne miejsca zajęły: Bukareszt i Donieck. Warszawa była piąta.

Zdaniem autorów raportu jednym z podstawowych źródeł przewagi Ukrainy i Rosji nad innymi krajami regionu są liczne, duże i gęsto zaludnione miasta. W Rosji jest aż 160 miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., w tym 12 metropolii powyżej miliona. Sama Moskwa i Sankt Petersburg są zamieszkane przez odpowiednio: 10 i 4,7 miliona ludzi. Aż pięć ukraińskich miast liczy więcej niż milion mieszkańców, wliczając w to Kijów z ponad 2,6 mln osób.

W prawie wszystkich pozostałych badanych krajach (Polska, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Bułgaria) tylko liczba mieszkańców stolic przekracza milion. Wyjątek stanowi słowacka Bratysława zamieszkana przez 450 tys. mieszkańców - czytamy w raporcie.

W opinii PMR, rosyjscy konsumenci są coraz zamożniejsi

Reformy gospodarcze wraz z korzystnymi dla Rosji trendami w gospodarce światowej (wysokie ceny ropy i innych surowców) umożliwiły przezwyciężenie długotrwałego kryzysu po rozpadzie Związku Radzieckiego. Obecnie rosyjskie PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej sięga połowy średniej w UE. To niewiele mniej niż w Polsce.

Całkowita sprzedaż detaliczna w Rosji wynosiła w 2007 roku 361,5 mld euro, czyli więcej niż suma łącznych obrotów detalistów w pozostałych siedmiu analizowanych krajach.

W pierwszej piątce rankingu miast, obok Odessy, znalazły się także dwie inne ukraińskie aglomeracje: Donieck i Charków. Jak poinformował PMR, w Odessie, która liczy ponad milion mieszkańców, jest tylko jeden nowoczesny hipermarket, otwarty przez niemiecką sieć Real. Inaczej niż w większości środkowoeuropejskich krajów i w Rosji, nowoczesne obiekty handlowe są na Ukrainie rzadkością.

Analitycy PMR uważają, że za rozwój handlu detalicznego w małych krajach Europy Środkowej odpowiada wysoka koncentracja rynku. W 2007 roku, dziesięciu największych detalistów spożywczych miało łączny udział rynkowy na poziomie 71 proc. na Węgrzech, 75,3 proc. w Czechach i 78 proc. na Słowacji. Koncentracja rynku jest szczególnie dobrze widoczna w dużych miastach tych krajów. Kraje te zostały uznane za mniej atrakcyjne dla firm planujących rozwój sieci detalicznych z powodu niewielkiego rynku oraz silnej i dobrze zadomowionej konkurencji.

Sytuacja Polski - według PMR - jest inna ze względu na większy rynek i mniejszy stopień koncentracji

Wiodących 10 detalistów spożywczych w Polsce miało w 2007 r. łączny udział rynkowy na poziomie 26,7 proc. W opinii PMR, tak niska koncentracja stanowi zachętę dla dużych graczy, którzy mogą zdobywać udziały rynkowe poprzez przejęcia mniejszych firm.

Pod względem koncentracji rynku Rumunia została sklasyfikowana w połowie listy (10 wiodących detalistów miało w 2007 r. 38,3 proc. rynku), a Bułgaria na samym końcu zestawienia (17 proc.). PMR to firma specjalizująca się w dostarczaniu informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym rynkami Europy Środkowo- Wschodniej. Do jej głównych obszarów działalności należy wydawanie publikacji biznesowych, świadczenie usług konsultingowych i badania rynku.