Lekarz lub inna osoba, która chce prowadzić praktykę w formie działalności gospodarczej traktowana jest przez banki jak każdy inny przedsiębiorca. Oznacza to, że w większości banków uzyska kredyt hipoteczny, który przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W niektórych zaś osoby fizyczne z branży medycznej mogą liczyć wręcz na specjalną, korzystniejszą od standardowej, ofertę w tym zakresie.

Dwie formy finansowania

Z reguły, podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych o charakterze mieszkaniowym, biznesowy kredyt hipoteczny przeznaczony jest na sfinansowanie budowy lub modernizacji nieruchomości, która ma być przeznaczona na cele działalności gospodarczehj. Jednak coraz więcej banków udziela kredytów lub pożyczek hipotecznych na inne cele biznesowe, w tym np. na zakup firmowych samochodów, maszyn i urządzeń.

Trzeba przy tym wiedzieć, że kredyt hipoteczny to kredyt, którego zabezpieczeniem (docelowym) jest wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Przeznaczony jest zazwyczaj na inwestowanie w nieruchomość lub refinansowanie kredytu budowlanego, ale coraz częściej w ofercie banków są takie kredyty służące konsolidacji zadłużenia. Natomiast pożyczka hipoteczna to praktycznie to samo, co kredyt hipoteczny, choć umowę między bankiem i pożyczającym zawiera się na podstaiw przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto pożyczkę taką zazwyczaj można wykorzystać na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością, a więc zarówno inwestycyjny, jak i np. na cele bieżące.

Zalety księgi wieczystej

Kredyty hipoteczne są najtańszymi kredytami długoterminowymi. Wiąże się to z zabezpieczeniem zobowiązania wobec banku w postaci wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Ponieważ uznawane jest ono za najlepszą formę zabezpieczenia, co jest równoznaczne z najniższym z możliwych ryzyk podejmowanych przez bank przy pożyczaniu pieniędzy, banki mogą stosować oprocentowanie niewiele wyższe od stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. W praktyce jest to suma oprocentowania stosowana na komercyjnym rynku bankowym, a więc uśrednione oprocentowanie stosowane przez banki wzajemnie pożyczające sobie pieniądze (WIBOR, LIBOR itp.), powiększona o marżę banku, która w przypadku kredytów hipotecznych wynosi najczęściej 1-2 proc. pożyczanej sumy.

Ponieważ jednak kredyt hipoteczny udzielany jest na wiele lat, często 30, a nawet dłużej, procedura jego uzyskania jest długa i często kłopotliwa. To niewątpliwie największa wada produktów z tej grupy.

Zresztą, by móc skorzystać z kredytu lub pożyczki o charakterze hipotecznym, wcale nie trzeba już w momencie podpisywania umowy dysponować księgą wieczystą. Podobnie jak w przypadku kredytów hipotecznych zaciąganych na kupno mieszkania albo budowę mieszkania czy domu, powstanie odrębnej księgi wieczystej lub wpisanie do już istniejącej księgi osoby ubiegającej się o kredyt może nastąpić w pewnej perspektywie. Wówczas bowiem na ten okres przejściowy kredyt taki jest ubezpieczany.

Pożyczka formalnie prywatna

Aby uzyskać w banku kredyt lub pożyczkę hipoteczną, osoba prowadząca prywatną praktykę musi dysponować nie tylko możliwością ustanowienia zabezpieczenia w formie wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, ale i zdolnością kredytową. I to jest największy minus całej sprawy. Jak bowiem wiadomo, kredytodawca w takim przypadku bada podwójnie potencjalnego kredytobiorcę, który jest osobą fizyczną: od strony podmiotu gospodarczego i analizując jego prywatną wypłacalność.

Z drugiej jednak strony przedsiębiorca będący osobą fizyczną ma dużą elastyczność w wykorzystywaniu do celów prowadzonej działalności środków finansowych pozyskanych prywatnie. Z punktu widzenia rozliczeń podatkowych nie ma znaczenia czy uzyskany przez podatnika kredyt lub pożyczka w nomenklaturze banku uznawany jest za produkt przeznaczony dla konsumentów, czy dla podmiotów gospodarczych. By móc zaliczyć w koszty obsługę takiego długu (opłaty za uzyskanie kredytu lub pożyczki oraz odsetki), wystarczy dowieść, że pożyczone pieniądze zostały wydatkowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: na zakup składników majątku czy uregulowanie zobowiązań wobec kontrahentów.

W ofercie takich kredytów i pożyczek oferowanych przez banki są również produkty, które mogą być zabezpieczone wpisem hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości należącej do innej osoby niż kredytobiorca, np. do jego rodziców czy znajomych, o ile tylko właściciel nieruchomości wyrazi na to zgodę. Ta okoliczność stwarza dodatkowe możliwości, o które trudno, gdy kredyt lub pożyczka ma mieć charakter produktu przeznaczonego dla firmy.

JAK TO ZROBIĆ...

Kredyt na gabinet pod jego hipotekę

PROBLEM: Lekarz prowadzący prywatną praktykę w wynajmowanym gabinecie chce sfinansować zakup lokalu użytkowego na własność.

ROZWIĄZANIE: Standardowa firma w takiej sytuacji ubiega się w banku o kredyt inwestycyjny. Podobnie może zrobić osoba fizyczna, ale formalności, jakich musi dopełnić, są skomplikowane i długotrwałe. Jeśli więc przedsiębiorca posiada nieruchomość z tzw. czystą księgą wieczystą, w tym wykorzystywaną do celów prywatnych (dom, mieszkanie), może ubiegać się o kredyt lub pożyczkę hipoteczną. Jest to najtańsza forma pożyczania pieniędzy, a formalności mniejsze niż przy staraniach o kredyt inwestycyjny.