Fundusz zasilają środki ze sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

Od początku prowadzenia wypłat, czyli od grudnia 2006 r. do końca maja tego roku wypłacono z Funduszu Rekompensacyjnego 16824 rekompensat na kwotę ponad 713 mln zł.

W połowie października w MSP został uruchomiony system informatyczny, który usprawnia przekazywanie do Banku Gospodarstwa Krajowego danych osób uprawnionych do otrzymania rekompensat.

Mienie zabużańskie to mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski

Prawo do rekompensat potwierdzają wojewodowie. Rzecznik MSP poinformował, że na koniec lutego w urzędach wojewódzkich prowadzonych było 44924 postępowań w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty.

"Ustawa z lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje terminu, do którego będą one wypłacane. Proces ten będzie trwał do momentu, w którym zostanie zrealizowana ostatnia pozytywna decyzja wypłaty takiego świadczenia" - podkreślił Wewiór.

Mienie zabużańskie to mienie pozostawione przez osoby przesiedlone w latach 1944-1952 z terenów należących przed II wojną światową do Polski.