Trichet podkreślił stanowisko EBC, że te państwa członkowskie UE, które nie odpowiadają kryteriom z Maastricht, nie powinny wchodzić do stefy euro.

Jego słowa były odpowiedzią na oświadczenia przedstawicieli bułgarskich władz i miejscowych ekspertów, że kraj może wejść w trybie przyśpieszonym do strefy euro, ponieważ od 1998 roku w Bułgarii działa Rada Walutowa, a kurs lewa jest na stałe powiązany z euro.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego wejście do strefy euro może pomóc krajom Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Bułgarii, w szybszym przezwyciężeniu następstw krytysu finansowo-gospodarczego.

Bułgaria nie odpowiada kryteriom z Maastricht z uwagi na wysoką inflację i zbyt wysoki deficyt rachunku bieżącego.