W środę prezydent miasta Jacek Majchrowski podpisał z przedstawicielami banków umowę na organizację, prowadzenie i obsługę emisji obligacji.

Zgodnie z zamierzeniami władz miasta, Kraków wyemituje w tym roku na rynku krajowym obligacje komunalne na łączną kwotę 300 mln zł. Miasto wypuści 300 tys. obligacji o wartości nominalnej tys. zł każda, a ich nabycie zostanie zaproponowane mniej niż 100 inwestorom.

Wykup obligacji nastąpi po 10 latach. Oprocentowanie będzie zmienne, równe sześciomiesięcznej stawce WIBOR plus marża dla inwestorów.

Uzyskane dzięki emisji pieniądze miasto chce przeznaczyć na sfinansowanie części potrzeb pożyczkowych budżetu. Są one związane z realizacją programu inwestycyjnego w 2009 roku oraz spłatą części kredytów, których termin upływa w bieżącym roku.

Władze miasta: emisja obligacji na rynku krajowym jest bardziej korzystna niż kredyt

Władze miasta uważają, iż emisja obligacji na rynku krajowym jest bardziej korzystna niż kredyt. Ponadto, w obecnej sytuacji na rynkach kapitałowych, otrzymanie kredytu w bankach komercyjnych jest trudne, bo coraz mniej banków jest zainteresowanych tego rodzaju finansowaniem.

Obecna emisja jest trzecią emisją obligacji realizowaną przez miasto Kraków. Pierwszą przeprowadzono w 1996 roku i miała ona wartość 15 mln zł. Jej celem było sfinansowanie modernizacji infrastruktury drogowej w mieście. Wykup obligacji nastąpił w 2001 r.

W listopadzie 1998 roku Kraków, jako pierwsza gmina w Polsce, wyemitował euroobligacje o wartości 70 mln marek niemieckich (138 mln zł). W roku 2005 obligacje zostały w całości wykupione. Środki z emisji przeznaczono na nowe inwestycje drogowe, modernizację infrastruktury drogowej i tramwajowej, zakup taboru tramwajowego, rozbudowę centrum administracyjnego oraz refinansowanie kredytu pomostowego zaciągniętego w roku 1997 roku.