TRZY PYTANIA DO... MARCINA KASZUBY, dyrektora ds. inwestycji w Ernst & Young - Wkrótce rząd ma przyjąć nowy system wspierania dużych inwestycji zagranicznych. Czy ta kwestia nie powinna być uregulowana ustawą?
- Oczywiście, że tak. Sam dokument, nawet parafowany przez Radę Ministrów, nie rozwiąże kwestii braku ustawy regulującej politykę i reguły wsparcia dla dużych inwestorów. Będzie jednak pozytywnym komunikatem dla świata poważnego biznesu, że warto rozważyć lokowanie inwestycji w Polsce. To komunikat o niebagatelnym znaczeniu. Zachodnie koncerny - według tegorocznego raportu Ernst & Young o atrakcyjności inwestycyjnej - wymieniają nasz kraj na pierwszym miejscu preferowanych lokalizacji inwestycyjnych. Ten sam raport nadmienia jednak, że znajdujemy się na siódmej pozycji pod względem zrealizowanych projektów inwestycyjnych w 2007 roku. A zatem Polska nie jest już w pierwszej dziesiątce najatrakcyjniejszych lokalizacji, podczas gdy w 2006 roku była na pozycji siódmej, a rok wcześniej na piątej.
Czy wspieranie zagranicznych inwestorów z budżetu państwa to dobry interes?
- Dobry. 35 programów wieloletnich realizowanych od 2005 roku przewiduje zainwestowanie w Polsce ponad 11 mld zł oraz utworzenie około 35 tysięcy nowych miejsc pracy. Do 2012 roku powinno przynieść to do budżetu wpływy z tytułu podatków: PIT, CIT i VAT na poziomie prawie 15 mld zł, a do budżetów jednostek samorządu terytorialnego prawie 2,5 miliarda złotych. Prawie 862 mln zł wynosi łączne wsparcie, które zostanie wypłacone inwestorom z budżetu państwa do 2012 roku.
Fundusze strukturalne nie są wystarczająco atrakcyjnym instrumentem wsparcia?
- Program wieloletni to jedyny pakiet zachęt inwestycyjnych dla znaczących inwestorów zagranicznych, pozostający w gestii polskich władz. To doskonałe uzupełnienie innych, nie zawsze możliwych do wykorzystania instrumentów, oraz narzędzie wspierania rozwoju regionalnego nakierowane na zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów kraju. Fundusze strukturalne są instrumentami do konsekwentnej realizacji strategii wzmacniania konkurencyjności. Dzięki programom wieloletnim i funduszom strukturalnym rząd może budować najbardziej dla Polski pożądaną strukturę inwestycji, m.in. poprzez rozwój projektów innowacyjnych i wspieranie projektów w ramach sektorów podnoszących atrakcyjność rodzimej gospodarki.