Resort planuje, że do końca roku na inwestycje współfinansowane ze środków unijnych zostanie przeznaczonych co najmniej 16,8 mld zł.

"Wartość wydatków beneficjentów (wnioskodawców - PAP) uznanych za kwalifikowalne (akceptowalne - PAP) wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła ponad 3,6 mld zł, a w części dofinansowania UE prawie 3 mld zł" - podało biuro prasowe ministerstwa.

Według danych resortu, do 7 czerwca ubiegający się o fundusze unijne złożyli 66,1 tys. "poprawnych pod względem formalnym" wniosków na kwotę dofinansowania ponad 141 mld zł. Chodzi zarówno o pieniądze unijne, jak i krajowe.

W tym samym okresie podpisano 13 tys. 144 umowy o dofinansowanie na łączną kwotę 35,1 mld zł, z czego środki unijne stanowią 26,6 mld zł.

Podpisanie umowy oznacza zgodę na dofinansowanie projektu wnioskodawcy, jednak pieniądze na konta wnioskodawców trafiają dopiero po przedstawianiu wydatków i złożeniu wniosków o płatność.