Podobnie jak w wypadku kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, w ostatnim czasie banki diametralnie zmieniły także podejście do udzielania firmom kredytów hipotecznych.

- Kryzys finansowy negatywnie odbił się na cenie i dostępności kredytów z przeznaczeniem na działalność inwestycyjną - twierdzi Iwona Załuska, prezes Upper Finance.

Banki wprowadzają limity na kredyty gospodarcze i zmieniają procedury wewnętrzne. W ich wyniku niektóre decyzje kredytowe będą podejmowane już nie na szczeblu oddziałów, ale w centralach.

To wyraźnie pokazuje, w jaką stronę idą zmiany. PKO BP w zeszłym tygodniu podjął decyzję o wycofaniu się z udzielania kredytów dla przedsiębiorców w walucie szwajcarskiej. Na razie mówi się, że jest to działanie chwilowe.

Trudny kredyt i drogi kredyt

W porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca frank szwajcarski jest droższy o kilkadziesiąt groszy i zdecydowanie wyższe są też stawki WIBOR i LIBOR, od których najczęściej zależy oprocentowanie kredytów hipotecznych. Oprócz tego banki podnoszą pobierane przez siebie marże i prowizje. Wiele banków w ostatnich dniach zdecydowało o znacznym podniesieniu marż na kredyty inwestycyjne z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe.

- Marże oferowane aktualnie na rynku kształtują się na poziomie 2-3,5 proc. Prowizja za udzielenie kredytu jest na poziomie 1,5-2 proc. - przyznaje Iwona Załuska. Jej zdaniem jest to efekt decyzji banków, które przerzucają na klientów wyższe koszty pozyskania kapitału.

- Marże w niektórych bankach wzrosły nawet dwu- lub trzykrotnie - dodaje Sebastian Saliński z Gold Finance. Jego zdaniem spadek dynamiki sprzedaży kredytów gospodarczych odczują przede wszystkim klienci tych banków, które są uzależnione od pożyczek środków od innych banków lub od swoich właścicieli. W szczególnie trudnej sytuacji są firmy, które muszą korzystać z kredytów bankowych, aby uzyskać wsparcie ze środków unijnych. Skracany jest też czas, na jaki kredyty są udzielane. W Pekao Banku Hipotecznym maksymalny okres kredytowania dla firm skrócono z 20 do 15 lat, ale i tak należy on do najdłuższych na rynku. Według ekspertów już niebawem maksymalny czas kredytowania przedsięwzięć gospodarczych spadnie do 7-10 lat.

Bardzo trudno ustalić jednolite parametry, jakie obowiązują przy udzielaniu kredytów przedsiębiorstw. Każdy kredyt jest zwykle skrojony na miarę konkretnej inwestycji. Poszczególne branże także są w różny sposób oceniane przez banki i ta ocena się zmienia. Wysokość pobieranej marży, prowizji i innych opłat jest również różna.