Faktoring to dla firmy możliwość znaczącej poprawy płynności finansowej dzięki natychmiastowemu otrzymaniu gotówki za wystawione i dostarczone do banku faktury. Jest to również ochrona przed ryzykiem opóźnień w płatnościach lub ryzykiem braku zapłaty za wystawione faktury.

Dowiedz się więcej - Faktoring w HSBC.