Na rynku istnieje coraz więcej rozwiązań zabezpieczających ryzyko walutowe. Przedsiębiorca może z nich korzystać samodzielnie, z pomocą doradcy lub za pośrednictwem banku. Jeżeli powierzymy to zadanie specjaliście bankowemu, jego celem będzie zidentyfikowanie ryzyka, rozpoznanie dostępnych rozwiązań oraz przygotowanie i pomoc we wdrożeniu strategii.

Każda spółka, która podejmie decyzję o zabezpieczaniu ekspozycji powinna opracować własny profil strategii dostosowując jej parametry do oczekiwań.

Pomocne w tym może być ustalenie kwestii związanych z:

• Poziomem ryzyka, jakie firma może zaakceptować mając na uwadze wynik finansowy;
• Określeniem poziomu efektywności zabezpieczenia;
• Możliwością poniesienia kosztów związanych z zabezpieczeniem;
• Działaniami konkurencji w tym zakresie.

Opracowanie strategii zabezpieczającej wymaga dokładnego zrozumienia profilu ryzyka i technik stosowanych do jego zabezpieczenia oraz poznania dostępnych rozwiązań.

Dowiedz się więcej - Rynek walutowy.