Kredyt w rachunku bieżącym

Ten rodzaj kredytu pokrywa codzienne wydatki Firmy oraz zabezpiecza środki na niespodziewane biznesowe okazje.

Kredyt obrotowy

Zapewnia finansowanie potrzeb Firmy związanych z cyklem produkcyjnym. Można przeznaczyć go na przykład na zakup niezbędnych do produkcji materiałów. Wykorzystanie naszego kredytu obrotowego obejmuje maksymalny okres do 12 miesięcy.

Kredyt odnawialny

Ma postać krótkoterminowej linii kredytowej, która wykorzystuje się w postaci transz: jedno, trzy lub sześciomiesięcznych. Zapewniamy stałe oprocentowanie każdej transzy. Twoja Firma może ponownie wykorzystać dowolną kwotę kredytu w ramach przysługującego jej limitu. Kredyt odnawialny jest dobrym rodzajem finansowania w przypadku powtarzających się potrzeb w zakresie kapitału obrotowego.

Linia wielowalutowa / wielocelowa

Jest kompleksowym produktem kredytowym, który pozwala korzystać z różnych produktów oraz walut finansowania. Dzięki linii wielowalutowej Twoja Firma w dowolnym momencie może sięgać po kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe, akredytywy oraz dyskonta weksli.

Finansowanie inwestycji

Pozwala na finansowanie zakupu, modernizacji oraz rozwoju środków trwałych, takich jak na przykład: maszyny lub wyposażenie albo budowa zakładu przemysłowego. Jeśli planowana przez Ciebie inwestycja przekroczy możliwości kapitałowe jednego banku, zorganizujemy konsorcjum. Oferujemy także finansowanie pomostowe, które umożliwia pokrycie jak również spłatę istniejących zobowiązań, zanim zostanie uzyskane finansowanie docelowe.

Finansowanie nieruchomości komercyjnych

Oprócz wymienionych wyżej rodzajów kredytowania oferujemy także finansowanie różnorodnych transakcji związanych z sektorem nieruchomości komercyjnych.

Dowiedz się więcej - Finansowanie działalności.