W minionych tygodniach HSBC zorganizowało cykl seminariów dla przedsiębiorców w całej Polsce, pokazując im w jaki sposób, przy użyciu jakich produktów finansowych mogą zwiększyć płynność swojej firmy, zmniejszyć koszty operacyjne i zabezpieczyć wierzytelności.

Według Narodowego Banku Polskiego w IV kwartale 2008 r. około 80 proc. banków zaostrzyło kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw. Trudna sytuacja w polskiej i światowej gospodarce powinna zatem skłonić polskie firmy do wprowadzenia innych rozwiązań, które zabezpieczą je przed utratą płynności i ryzykiem braku zapłaty.

Jednym z bardziej skutecznych sposobów finansowania działalności firmy w okresie spowolnienia gospodarczego jest faktoring. Jest to sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej firm dzięki wydłużeniu terminu płatności i ubezpieczeniu przed ryzykiem. Faktor zarządza należnościami firmy, podczas gdy ona może się skoncentrować na swojej podstawowej działalności. Grupa HSBC jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych graczy na globalnym rynku faktoringowym.

Faktoring jest dobrym sposobem na finansowanie bieżącej działalności firmy, stwarzając szansę na zbudowanie przewagi nad konkurencją. Zapewniamy przedsiębiorstwom płynność finansową, ograniczając tym samym ryzyko związane z opóźnieniami w płatnościach lub brakiem zapłaty za wystawione faktury - mówi Sebastian Grabek, dyrektor Departamentu Faktoringu HSBC Bank Polska S.A.

Podczas seminariów eksperci HSBC poruszyli też temat finansowania krajowych i zagranicznych transakcji handlowych.

Większość firm nie może bez finansowania normalnie funkcjonować, a co dopiero się rozwijać. Firmom jest obecnie coraz trudniej uzyskać finansowanie w formie czystego kredytu. Taka sytuacja jest spowodowana przede wszystkim ogólnym brakiem kapitału na rynkach finansowych. Korzystną formą finansowania działalności gospodarczej firm w zakresie handlu jest akredytywa (alternatywa dla kredytu), która może służyć do rozliczeń zarówno z kontrahentami z zagranicy, jak i wewnątrz kraju. Przewaga akredytywy nad kredytem w obecnych czasach wynika głównie z mniejszej konsumpcji kapitału przez banki (jego ograniczoną ilość) oraz charakteru tego instrumentu bankowego. Akredytywa pozwala nie tylko na sfinansowanie transakcji (forma zapłaty, możliwość prefinansowania produkcji na eksport), ale także na jej szybsze rozliczenie (dyskonto, akredytywy), kontrolę nad nabywanym w ramach akredytywy towarem (dokumenty) oraz przeniesienie ryzyka eksportera polskiego z kraju kontrahenta (dywersyfikacja sprzedaży na trudne rynki) do Polski (potwierdzenie akredytywy) – tłumaczy Andrzej Puta, zastępca Dyrektora Departamentu Bankowości Transakcyjnej ds. Finansowania Handlu.

Akredytywa to dokument wystawiany przez bank importera opisujący warunki, po spełnieniu których eksporter otrzyma należną zapłatę. Warunki akredytywy dokładnie opisują terminy (np. prezentacji dokumentów, płatności), warunki transportu oraz dokumenty handlowe potwierdzające stan, ilość i jakość towaru. Decyzja o zapłacie
z tytułu otwartej akredytywy należy do banku i jest zależna od tego czy dokumenty dotyczące przeprowadzanej transakcji są zgodne z warunkami, o których mowa
w akredytywie. Atrakcyjność akredytywy polega na tym, że chroni interes zarówno importera, jak i eksportera.

Druga część cyklu seminariów odbędzie się we wrześniu. Eksperci HSBC zapraszają polskich przedsiębiorców do dyskusji, próbując znaleźć odpowiedź na problemy, jakie niesie obecna sytuacja spowolnienia gospodarczego. Zainteresowanych uczestnictwem prosimy o e-mail na adres: firmy@hsbc.com