Akredytywy importowe

Akredytywa importowa to dokument wystawiany przez bank importera określający warunki, po spełnieniu których eksporter otrzyma należną zapłatę. Warunki akredytywy opisują dokładnie: dokumenty handlowe potwierdzające stan, ilość i jakość towaru, terminy oraz warunki transportu. Ocena zgodności złożonych dokumentów z warunkami akredytyw a tym samym decyzja o zapłacie należy do banku.

Główne korzyści

- ochrona interesów importera
- pewność wysyłki towaru
- zgodność towaru z warunkami akredytywy
- terminowość wysyłki
- zwolnienie z obowiązku zapłaty w przypadku nie spełnienia warunków akredytywy
- argument w negocjacjach warunków kontraktu

Akredytywy eksportowe

Akredytywa eksportowa to dokument, na podstawie którego eksporter po złożeniu dokumentów dotyczących transakcji ma prawo żądać zapłaty za zamówiony towar. Akredytywa eksportowa potwierdzona przez znany w świecie bank ma duży wpływ na zmniejszenie ryzyka rozliczenia płatności.

Główne korzyści

- ochrona interesów eksportera
- zabezpieczenie przed zmiana warunków lub odstąpieniem od transakcji
- ochrona przed odmowa zapłaty
- możliwość wykorzystania w rozliczeniu z poddostawcą

Dowiedz się więcej - Bezpieczeństwo transakcji.