Ustawa m.in. skraca maksymalnie do 3 miesięcy procedurę lokalizacyjną, a za niewydawanie stosownych decyzji przewidziane mają być kary.

Przepisy regulują też wysokość tak zwanych "słusznych" odszkodowań czyli takich, które umożliwiają poprzedniemu właścicielowi gruntów odtworzenie stanu posiadania sprzed wywłaszczenia. Ustawa przewiduje także zachęty za wcześniejsze przekazanie gruntów inwestorowi. Jeśli pod planowane lotnisko są przewidziane lasy państwowe to one mają zadbać o wycinkę drzew, w zamian otrzymają drewno.

Na uregulowanie tej ostatniej kwestii czekają szczególnie przedstawiciele Portu Lotniczego Lublin, którzy z ulgą przyjęli wiadomość o przygotowanej ustawie.

Autor przepisów ma nadzieję, że nowa ustawa zacznie obowiązywać od nowego roku.