Dwie trzecie pracowników uważa, że w firmie są inni pracownicy, którzy mogą pomóc im w wykonywaniu ich pracy, ale nie wiedzą, gdzie i jak ich szukać. W dodatku 42 proc. ludzi przyznaje, że przynajmniej raz w tygodniu podejmuje decyzję na podstawie złych informacji. W efekcie aż 91 proc. przedstawicieli kadry zarządzającej (CEO) deklaruje obecnie, że musi zrestrukturyzować pracę w swoich organizacjach, by pracować bardziej produktywnie.

– Nieefektywne procesy biznesowe i problemy ze współpracą mogą zaszkodzić w osiągnięciu sukcesu, zwłaszcza w tak trudnym czasie dla gospodarki – zaznacza Anna Sieńko, dyrektor generalna IBM Polska.

Badania IBM przynoszą druzgoczące wyniki dla organizacji pracy i zarządzających: każdego tygodnia przeciętny pracownik spędza 14,5 godziny na czytanie i odpowiadanie na e-maile, 13,3 godziny na tworzenie dokumentów, 9,6 godziny na szukanie informacji oraz aż 9,5 godziny na ich analizę.

– Tymczasem szybki dostęp do odpowiednich danych ma ogromne znaczenie w podejmowaniu trafnych decyzji – mówi dyrektor Anna Sieńko. Przykład: w medycynie, dla lepszej diagnozy chorób i ich późniejszego leczenia. Aby wspomóc i usprawnić te procesy, tydzień temu IBM oraz Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego na Uniwersytecie Warszawskim ogłosiły wspólnie początek prac badawczych nad zastosowaniem nowatorskich technologii obliczeniowych do wizualizacji m.in. danych medycznych, takich jak trójwymiarowe obrazy narządów i kości.

Na świecie IBM, w ramach rozwoju edukacji biznesowej, udostępnił uniwersytetom bezpłatny dostęp do nowej gry – Innov8. Stworzono ją, aby pomóc studentom i młodym profesjonalistom rozwijać połączenie umiejętności biznesowych oraz informatycznych, które są niezbędne podczas konkurowania w globalnej gospodarce. Poprzez interakcje z grą wideo studenci mogą podejmować decyzje o sytuacjach biznesowych zaczerpniętych z życia. Obecnie Innov8 prezentuje trzy scenariusze odzwierciedlające nowe poziomy inteligencji biznesowej, wymagające najwyższej jakości pracy. Do scenariuszy tych można zaliczyć:

● Inteligentny łańcuch dostaw (Smarter Supply Chain): gracze rozwijają tradycyjny model łańcucha dostaw i są poproszeni o zredukowanie fikcyjnej emisji dwutlenku węgla, który produkuje ich firma;

● Inteligentny ruch drogowy (Smarter Traffic): gracze pracują nad ulepszaniem systemu zarządzania ruchu drogowego, uwzględniając dane z sensorów powiadamiających o nieprawidłowościach i wypadkach na drodze;

● Inteligentne Call Center (Smarter Customer Service): pracując w środowisku call center, gracze rozwijają bardziej efektywne rozwiązania, by lepiej odpowiadać na potrzeby klientów.