Różnie oceniany jest dorobek minionych 20 lat od wyborów 4 czerwca 1989 roku. Ludzie związani z gospodarką i prawem mają jednak jasną odpowiedź, dzięki komu Polska wygląda dziś zupełnie inaczej niż 20 lat temu.
Jak oceniamy ostatnich 20 lat w historii Polski? Kto najbardziej wpłynął na nasze obecne życie? Wbrew pozorom, odpowiedź na te pytania może sprawić duży kłopot wielu Polakom, bowiem w ostatnich kilku latach okres zwany III Rzeczpospolitą był przedmiotem ostrego sporu politycznego.
Gazeta Prawna zawsze stroniła od polityki, ale okrągła, mijająca jutro 20 rocznica odzyskania przez nasze państwo pełnej suwerenności skłania nas do refleksji. Naszą gazetę tworzymy przy ogromnym udziale wysokiej klasy specjalistów, znawców prawa, praktyków życia gospodarczego. Uznaliśmy, że to do nich powinniśmy zwrócić się o pomoc przy ocenie ostatniego dwudziestolecia Polski.
Wybraliśmy grupę 107 osób. Nazwiska tych osób publikujemy na naszych stronach internetowych. Są to prezesi spółek giełdowych, sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, doradcy inwestycyjni, przedstawiciele świata nauki, profesorowie ekonomii i prawa, reprezentanci samorządu gospodarczego, obecni i byli wysocy urzędnicy państwowi. Poprosiliśmy ich, aby wskazali ludzi, którzy mieli największy wpływ na nasze losy od 1989 roku do chwili obecnej.
Każdy z uczestników naszego plebiscytu mógł podać pięć dowolnych nazwisk. W plebiscycie uwzględniliśmy prawno-gospodarczy charakter naszej gazety. Typować można było w trzech kategoriach: ogólnej, gospodarczej i prawnej. W poszczególnych kategoriach wyłoniono bezapelacyjnych liderów: Lecha Wałęsę, Leszka Balcerowicza i Andrzeja Zolla.
Jak widać, polskie elity, bo tak można określić uczestników naszego plebiscytu, mają swoją wyraźną ocenę ludzi, którzy tworzyli naszą najnowszą historię, co może się nie podobać wielu politykom. Ale prawdziwe elity mają zawsze własne zdanie.
Grupa elektorów, którzy oddawali swoje głosy w Plebiscycie Gazety Prawnej na najważniejsze postaci 20-lecia, to:
prof. Włodzimierz Nykiel - Uniwersytet Łódzki, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, prof. Hanna Litwińczuk - Uniwersytet Warszawski, prof. Eugeniusz Ruśkowski - Uniwersytet w Białymstoku, prof. Henryk Dzwonkowski - Uniwersytet Łódzki, Eurokancelaria, Zbigniew Maciej Szymik - Krajowa Rada Doradców Podatkowych, prof. Zbigniew Messner - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, prof. Gertruda Świderska - Szkoła Główna Handlowa, MAC Auditor, dr Radosław Ignatowski - Uniwersytet Łódzki, Jerzy Martini - Baker&McKenzie, Tomasz Michalik - MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Wspólnicy, dr Irena Ożóg - Ożóg i Wspólnicy, Jerzy Bielawny - Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Zbigniew Liptak - Baker&McKenzie, Józef Banach - InCorpore Banach Iniewski Stradomski, Andrzej Dębiec – kancelaria Lovells , prof. Gertruda Świderska, Jerzy Bielawny, Dariusz Michał Malinowski, dr Janusz Fiszer, Jacek Kędzior, Jarosław Neneman, Elżbieta Chojna-Duch, Peter Kay, Katarzyna Żochowska-Czarnecka, Krzysztof Sachs, Aneta Pożarowska, Marek Metrycki, Waldemar Frąckowiak, Rafał Puchalski - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, Krzysztof Hłąd - adwokat, Paweł Kozyra - b. rzecznik MSP, dr Lech Trzeciak, Konrad Gruner - prawnik z UOKiK, Piotr Malinowski - radca prawny, Michał Tomczak - adwokat, Cezary Kiszka - prokurator, Małgorzata Bednarek - prokurator, mec. Piotr Nowaczyk, Tomasza Łuczyńskiego - radca prawny, dr Adam Bodnar, Teresa Romer - sędzia, Zenon Klatka - radca prawny, Stanisław Rymar - adwokat, mec. Jacek Jacyna, Krzysztof Surgowt - członek zarządu Astra CEE i szef Astry na Polskę, Adam Jasiński - nadkomisarz Komendy Głównej Policji, Jacek Skała - prokurator, Maciej Krenek - członek zarządu RE Project development, spółki należącej do Raiffeisen Evolution Austria, dr Maria Łoszewska-Ołowska, Instytut Dziennikarstwa UW, dr Wojciech Warski - Przewodniczący Konwentu BCC i przewodniczący Komisji Gospodarki, Dariusz Okolski - radca prawny, Agnieszka Fedor - adwokat, doradca, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr, Katarzyna Urbańska - radca prawny, Rafał Antczak, Jacek Bartkiewicz, Jarosław Bełdowski, Zygmunt Berdychowski, Andrzej S.Bratkowski, Alfred Adamiec, Ryszard Petru, Włodzimierz Kiciński, Janusz Jankowiak, Maciej Krzak, Witold Orłowski, Krzysztof Rybiński, Jan Winiecki, Mateusz Szczurek, Łukasz Tarnawa, Paweł Szałamacha, Andrzej Malinowski, Mirosław Kugiel, Maciej Witucki, Wiesław Rozłucki, Jarosław Janecki, Stanisław Gomułka, Henryka Bochniarz, Iwona Drabot, Andrzej Malinowski – prezydent Konfederacji Pracodawców Polskich, Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Marek Goliszewski - prezes Business Centre Club, Jan Guz – przewodniczący OPZZ, Janusz Śniadek- przewodniczący NSZZ Solidarność, Wiesław Siewierski – przewodniczący Forum Zwiazków Zawodowych, Sławomir Broniarz - Związek Nauczycielstwa Polskiego, Tadeusz Zajac – Główny Inspektor Pracy, prof. Danuta Koradecka -szefowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Bożenna Balcerzak –Paradowska – dyrekot Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, prof. Elzbieta Kryńska, Uniwersytet Łódzki, prof. Marek Góra, SGH, Ewa Lewicka–Banaszak – prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Sylwester Rypiński - prezes ZUS, Jacek Paszkiewicz, prezes NFZ, Jan Zając – Prezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, prof. Jerzy Błażejewski – przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, Marek Rocki – przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Jan Pastwa, były szef służby cywilnej, prof. Jerzy Wratny, Uniwersytet Rzeszowski, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego – Przewodniczaca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dr hab. Zbigniew Strzelecki, Przewodniczący Rzadowej Rady Ludnościowej, Józej Oleński – prezes GUS, dr Jan Szomburg prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, dr Maciej Bukowski, prezes Instytutu Badań Strukturalnych, dr Jacek Kucharczyk , szef Instytutu Spraw Publicznych, Wojciech Skiba - prezes PFRON.
ŻYCIE PUBLICZNE
LECH WAŁĘSA
Jeden z organizatorów i przywódców strajku w Stoczni Gdańskiej w roku 1980. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla w roku 1983. Współtwórca porozumień Okrągłego Stołu. W latach 1990–1995 prezydent Polski. Stale czynny w życiu publicznym Polski.
JAN PAWEŁ II
Karol Wojtyła, pierwszy papież Polak. Papież-Pielgrzym, który w czasie swojego pontyfikatu odbył 104 podróże zagraniczne. Wizyta Jana Pawła II w Polsce dokładnie 21 lat temu i jego pamiętne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej ziemi” w powszechnym mniemaniu nie tylko Polaków dały iskrę, która przyczyniła się do zmiany ustroju Polski i upadku komunizmu w Europie Wschodniej.
TADEUSZ MAZOWIECKI
Pierwszy premier III Rzeczypospolitej w latach 1989–1990. Rząd Tadeusza Mazowieckiego zdołał w krótkim czasie przeprowadzić podstawowe reformy gospodarcze. Gruntownie zmieniono ustrój polityczny, wprowadzono pełen zakres swobód obywatelskich, system wielopartyjny, zmieniono godło i nazwę państwa z PRL na RP.
PRAWNICY 20-LECIA
ANDRZEJ ZOLL
Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1989 roku brał udział w rozmowach Okrągłego Stołu jako ekspert prawny Solidarności. Jeden z najbardziej zasłużonych prawników, był m.in. przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, prezesem Trybunału Konstytucyjnego i rzecznikiem praw obywatelskich. Jest współautorem polskiego kodeksu karnego z 1997 roku.
EWA ŁĘTOWSKA
Profesor zwyczajny prawa. Była pierwszym w Polsce rzecznikiem praw obywatelskich. Tworzyła tę instytucję od podstaw. Położyła podwaliny pod nowoczesne prawo ochrony konsumentów. Obecnie jest profesorem w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od 2002 roku jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
MAREK SAFJAN
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Niekwestionowany międzynarodowy autorytet w zakresie praw człowieka. W 2007 roku został uhonorowany w Strasburgu Medalem Pro merito za dorobek prezesa Trybunału Konstytucyjnego i zaangażowanie w prace i działalność europejskich instytucji badawczych i akademickich. Jesienią 2009 r. zostanie polskim sędzią w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.
GOSPODARKA
LESZEK BALCEROWICZ
Wicepremier i minister finansów w trzech rządach, prezes NBP. Symbolizuje ekonomiczną transformację polskiej gospodarki. Pakiet reform rządu, określany od jego nazwiska planem Balcerowicza, umożliwił zastopowanie hiperinflacji, restrukturyzację gospodarki, wprowadzenie mechanizmów rynkowych i prywatyzację. Konsekwentnie broni w życiu publicznym reguł wolnego rynku.
MAREK BELKA
Profesor ekonomii, b. premier Polski. Specjalizuje się w zakresie ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Pełnił funkcję szefa koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku. Obecnie dyrektor Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
JERZY HAUSNER
Profesor ekonomii, b. wicepremier, minister pracy. Specjalista ekonomii politycznej, gospodarki i administracji publicznej. Firmował swoim nazwiskiem rządowy plan naprawy finansów publicznych, który w większości nie doczekał się realizacji. Zachował stanowiska wicepremiera i ministra gospodarki i pracy w rządach Marka Belki (od maja 2004 r.). Krótko pełnił tam też obowiązki ministra zdrowia.
JAN KULCZYK
Przedsiębiorca, właściciel firmy Kulczyk Holding, z siedzibą w Warszawie, oraz międzynarodowej grupy inwestycyjnej Kulczyk Investments z siedzibą w Luksemburgu. Jeden z najbogatszych Polaków, symbol odrodzenia kapitalizmu w polskiej gospodarce. Współzałożyciel Polskiej Rady Biznesu.
GŁOSY W NASZYM PLEBISCYCIE DOSTALI TAKŻE:
Życie publiczne: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Aleksander Kwaśniewski, Adam Michnik
Prawo: Lech Falandysz, Zbigniew Hołda, Danuta Huebner, Michał Kulesza, Witold Modzelewski, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Stelmachowski, Piotr Winczorek
Gospodarka: Jan Krzysztof Bielecki, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Janusz Lewandowski, Dariusz Rosati, Wiesław Rozłucki
Plebiscyt Gazety Prawnej na najważniejsze postaci 20-lecia - prawnicy 20-lecia / DGP
Plebiscyt Gazety Prawnej na najważniejsze postaci 20-lecia - życie publiczne / DGP