Najmłodszym obszarem biznesowym współczesnej bankowości nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie jest bankowość transakcyjna, zwana również cash managementem. Zajmują się nią wyspecjalizowane i tylko w tym celu utworzone banki, lub departamenty banków o uniwersalnym profilu. W tym drugim modelu procesy finansowe banku dzielą się na dwie części: sprzedaż produktów (bankowość sprzedażowa) i realizację transakcji (bankowość transakcyjna).

W BRE Banku początki bankowości transakcyjnej dla MSP sięgają lat 90, kiedy to zdecydowaliśmy się na przeniesienie rozwiązań produktowych i najlepszych praktyk stosowanych w korporacjach do sektora małych i średnich. Głównym celem było wsparcie klientów MSP w zarządzaniu środkami finansowymi, uwzględniające specyfikę ich działalności, jak również bardzo istotną dla tego segmentu, optymalizację kosztów.

Obecnie klienci MSP mogą korzystać z wielu rozwiązań produktowych, zarówno pakietowych jak i szytych na miarę. Duża część przedsiębiorców decyduje się na oferowane przez banki pakiety, które dają możliwość wygodnego korzystania z zestawu najbardziej niezbędnych produktów i usług na preferencyjnych warunkach, nie tylko cenowych. Dla małych i średnich liczy się elastyczność w reagowaniu na zmiany, stąd tak istotne są preferencje polegające na uproszczeniu procesów czy też ułatwieniu dostępu do oferty. To między innymi jeden z powodów, dla których BRE Bank nie odchodzi od pakietyzacji, a wręcz przeciwnie, unowocześnia i uproszcza dotychczasowe pakiety.

Przedsiębiorca, otwierając rachunek lub też wybierając jeden z nowych pakietów linii Efekt, otrzymuje dostęp do nowoczesnej platformy finansowej - systemu bankowości elektronicznej iBRE. „Modułowa budowa platformy pozwala na elastyczne podejście do różnych potrzeb klientów, jednocześnie dając możliwość kompleksowej odpowiedzi na oczekiwania i wymagania użytkowników” – tłumaczy Dariusz Nalepa, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej BRE Banku.
System iBRE oparty na technologii internetowej zapewnia klientom możliwość aktywnego zarządzania środkami finansowymi w oparciu o dostęp online do informacji finansowych firmy, do aktualnych informacji rynkowych oraz wykorzystanie szerokiego wachlarza funkcji transakcyjnych. Modułowa konstrukcja wspomaga użytkowników w kontekście rozwoju rozliczeń z kontrahentami, pozwala je usprawnić i optymalizować od strony finansowej oraz obsługi na przykład poprzez wykorzystanie programów dyskonta wierzytelności czy też poprzez integrację platformy z systemami wewnętrznymi danej firmy. Komunikacja z platformą iBRE w zakresie wykonywania transakcji, realizacji dyspozycji i zleceń, pobierania i wymiany informacji odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. System iBRE jest oceniany przez naszych klientów jako narzędzie niezawodne i bardzo szybkie. Pozytywne rekomendacje dotyczą również bardzo intuicyjnej nawigacji w systemie oraz ogólnie pojętej ergonomii.

Małe i średnie firmy, które cyklicznie wystawiają faktury za produkty lub usługi, coraz częściej korzystają z usługi BRE Collect, znanej też pod nazwą IPH, której podstawową korzyścią jest możliwość codziennego, automatycznego przyporządkowania przychodzących płatności do należności zaewidencjonowanych w systemie finansowo - księgowym na podstawie wyodrębnionej części numeru rachunku bankowego przypisanego do konkretnego kontrahenta. Dodatkowo przedsiębiorca może zautomatyzować proces księgowań na kontach rozliczeniowych (zarówno płatności wychodzących jak i przychodzących), wyeliminować błędy związane z ręcznym księgowaniem, monitorować i na bieżąco rozliczać spływ należności z bankowych systemów rozliczeniowych. Usługa BRE Collect gwarantuje użytkownikom możliwość szybkiego rozpoznania kontrahentów zalegających z zapłatą, automatyzację procesu przesyłania i odbierania informacji bankowej oraz redukcję kosztów poprzez zmniejszenie nakładu pracy przy identyfikacji płatności przychodzących.

Każde małe i średnie przedsiębiorstwo potrzebuje stałego i wygodnego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku. Rozwiązaniem tej potrzeby są karty, płatnicze. Naszą najnowszą propozycją jest Visa BRE Business, dzięki której firma może zredukować koszty obsługi gotówkowej do minimum. Karta jest jednym z podstawowych narzędzi we współpracy z bankiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, my postaraliśmy się, aby to narzędzie było jak najbardziej innowacyjne i spełniało oczekiwania klientów.