Kwota łącznych płatności z kont programowych od początku uruchomienia programów operacyjnych do końca lipca osiągnęła poziom 26,9 mld zł i wykorzystanie alokacji na koniec lipca wynosi 93,2 proc.

W przypadku Funduszu Spójności wartość wniosków przekazanych do KE w lipcu br. wyniosła 45,1 mln EUR. Łącznie, od początku uruchomienia Strategii wykorzystania Funduszu Spójności strona polska przekazała do Komisji Europejskiej wnioski o płatność na łączną kwotę 2,79 mld EUR, co stanowi 49,5 proc. alokacji dostępnej na lata 2004-2006.

W lipcu kwota płatności z KE w ramach Funduszu Spójności wyniosła 50,57 mln EUR. Tym samym, całkowita kwota płatności przekazanych z KE do końca lipca 2008 r. wyniosła ponad 2,54 mld EUR, tj. 45,1 proc. dostępnej alokacji.