Produkt Krajowy Brutto (PKB, niewyrównany sezonowo; ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2009 roku o 0,8% r/r wobec 2,9% w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny. W ujęciu nominalnym PKB wyniósł 314,517,2 mln zł.

PKB wyrównany sezonowo (ceny stałe przy roku odniesienia 2000) wzrósł w tym okresie o 0,4% r/r, podał też GUS.

"Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. W I kwartale tego roku największy wpływ na wzrost PKB miało spożycie indywidualne 0,7 pkt. proc. Wpływ popytu inwestycyjnego wyniósł 0,0 pkt proc. Odnotowano nieznaczny negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na tempo wzrostu gospodarczego (-0,1 pkt proc.)" - głosi komunikat.

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, była wyższa o 1,2%. Wartość dodana brutto w przemyśle spadła o 5,9% r/r, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 3,4%.

W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w I kwartale 2009 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku, była wyższa o 3,1%, w tym wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 1,9%, natomiast w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności o 0,3%.

Popyt krajowy w I kwartale 2009 r. był niższy o 1,0% r/r przy wzroście PKB o 0,8%

Spożycie ogółem w I kwartale 2009 r. było wyższe o 3,9%, w tym spożycie indywidualne o 3,3%, a spożycie publiczne wzrosło o 6,1%.

Nakłady brutto na środki trwałe w I kwartale 2009 r. były wyższe o 1,2% niż przed rokiem. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 14,9% wobec 15,1% przed rokiem.

Jedenastu ankietowanych przez agencję ISB ekonomistów oczekiwało, że PKB zwiększył się w I kw. tego roku o 0,7%.

Wiceprezes GUS Halina Dmochowska zapowiadała kilka dni temu, że wzrost PKB w I kw. 2009 r. wyniósł nieco powyżej 0%, podobne szacunki przedstawiali minister finansów Jacek Rostowski i premier Donald Tusk.