Zaangażowania społeczne Toyoty są przetwarzane na działania PR, które pozycjonują firmę w społeczności lokalnej i ogólnokrajowej, stosownie do rangi podjętych inicjatyw. Działania te budują bowiem prawdziwy wizerunek firmy.

Tetsuya Takenaka, prezydent Toyoty Motor Poland już od początku swojej prezydentury rozwijał polski oddział zgodnie z filarami polityki przyjętej przez samochodowy koncern. Wśród nich na trzecim miejscu znajduje się CSR, co świadczy o wadze, jaką Toyota przywiązuje do ekologii, edukacji i bezpieczeństwa na drogach.

Kontynuacja mimo kryzysu

W europejskiej centrali Toyoty kilkadziesiąt osób koordynuje europejski program CSR. Poszczególni krajowi dystrybutorzy otrzymują w tym zakresie „wolną rękę”. Obowiązują ich jedynie pewne wspólne ramy. TMPL jest jednym z liderów wewnętrznej rywalizacji krajowych oddziałów koncernu.

– CSR jest dla nas tak ważny, że obecnie decydujemy się nie zmniejszać skali zaangażowania. Poszczególne programy muszą być kontynuowane bez względu na kryzys. CSR świadczy o naszej jakości i naszym rozumieniu zobowiązań wobec społeczności – podkreśla Paul van der Burgh, wiceprezydent TMPL.

Podobnego zdania jest Witold Nowicki, dyrektor handlowy Toyoty w Polsce, który wspiera programy CSR.

Aktywizacja niepełnosprawnych

Toyota Mobility to pierwszy i jedyny w Polsce program dla niepełnosprawnych użytkowników aut. Zgodnie z jego zasadami niepełnosprawni klienci Toyoty są otoczeni opieką dostawcy. Dzięki zindywidualizowanej ofercie dostosowania oprzyrządowania samochodu do konkretnego typu niepełnosprawności, opiece prawnej, możliwościom finansowania i specjalnej ofercie serwisowej niepełnosprawny klient ma poczucie komfortu. Samochód bowiem jest najpierw „szyty na miarę”, a następnie serwisowany na szczególnych zasadach. Wszystko za cenę nie odbiegającą od standardowej oferty.

Toyota we współpracy z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji organizuje kursy prawa jazdy dla osób niepełnosprawnych. W 2009 r. odbędzie się 9 takich kursów.

Biznes i zaangażowania

CSR w wydaniu Toyota Motor Poland nie ogranicza się do działalności charytatywnej czy sponsorskiej. Jest nadrzędną wytyczną prowadzenia biznesu. W praktyce oznacza to, że rozwój biznesu na rynku polskim łączy się z poszerzaniem społecznego zaangażowania firmy.

TMPL uczestniczy, a także sama organizuje wydarzenia o charakterze proekologicznym i społecznym. Do najważniejszych inicjatyw tego typu należą:

• Zielony Miesiąc – co roku w czerwcu TMPL promuje zachowania proekologiczne w Polsce,
• Zielona Olimpiada – olimpiada wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjalnych i licealistów,
• Eco Driving – kursy nauki jazdy ekonomicznej i ekologicznej,
• promowanie idei zrównoważonego rozwoju, wspólnie z WWF,


Bezpieczeństwo to jeden z filarów filozofii działalności Toyoty. Chodzi m.in. o kształcenie odpowiedzialnych użytkowników dróg.

Wśród akcji TMPL w zakresie bezpieczeństwa znajdują się:

• partnerstwo dla bezpieczeństwa – promowanie bezpieczeństwa pieszych. TMPL we współpracy z PCK wspiera akcje Polskiego Czerwonego Krzyża,
• Szkoła Bezpiecznej Jazdy – kształcenie odpowiedzialnych kierowców (autorski program TMPL),
• Europejski Program PIN – program oceny bezpieczeństwa dróg w Polsce,

Do aktywności Toyoty na polu CSR należy edukacja rozumiana jako promowanie wiedzy o motoryzacji i nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych:

• Piknik Naukowy – coroczna impreza organizowana w sercu Warszawy i odwiedzana średnio przez ok. 30 tys. osób,
• szkoły na rzecz stabilnego rozwoju – Toyota współpracuje ze szkołami w wielu regionach polski, organizując wykłady i wycieczki, podczas których uczniowie mają szansę zapoznać się z filozofią funkcjonowania firmy.

Łączność CSR i PR

W TMPL istnieje przekonanie, że w nowoczesnej firmie trudno rozdzielić CSR i PR. Dlatego to, co firma zrealizuje w zakresie CSR, powinno być przetworzone przez działania PR w celu budowania kompletnego i prawdziwego jej wizerunku w odbiorze społecznym. Dzięki temu firma jest postrzegana nie tylko przez pryzmat aktywności rynkowej, lecz również jako pełnowartościowy „korporacyjny obywatel” kraju.

Bartosz Rowiński
OPINIA
Robert Mularczyk
dyrektor CSR i PR w Toyota Motor Poland
Program biznesu społecznie odpowiedzialnego od lat wyróżnia Toyotę wśród producentów samochodów. Dlatego, mimo światowego kryzysu oraz przejściowych trudności z nim związanych, nie zamierzamy go ograniczać. Nie przypadkiem właśnie nasza marka jest w wielu badaniach wskazywana jako przyjazna społeczeństwu, stawiająca na edukację, ekologię, bezpieczeństwo, czy wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Działania te odróżniają nas od innych producentów samochodów skoncentrowanych przede wszystkim na sprzedaży i związanych z nią przychodach. Inwestujemy również w lokalne społeczności, by przekazywać im cenione przez nas wartości. Ekologia, edukacja oraz bezpieczeństwo pozostaną w tym i przyszłych latach sztandarowymi priorytetami działań CSR Toyoty w Polsce.