Pozycja znaczącego gracza na rynku farmaceutycznym zobowiązuje GSK do bycia odpowiedzialnym za swoje działania, bo dotyczą one setek milionów ludzi na całym świecie.

Od wielu lat GlaxoSmithKline angażuje się w działania odpowiedzialne społecznie, czyli CSR. Wynika to po części z profilu działalności koncernu i jego pozycji na rynku globalnym. GlaxoSmithKline stara się wpływać na poprawę stanu zdrowia Polaków nie tylko poprzez dostarczanie pacjentom nowoczesnych i bezpiecznych produktów, ale też przez edukację zdrowotną, prowadzoną na poziomach lokalnym i ogólnopolskim. Jest partnerem lekarzy i pacjentów, inicjatorem licznych programów edukacyjnych, sponsorem kongresów i konferencji, których celem jest profilaktyka zdrowotna i podnoszenie świadomości najbardziej powszechnych schorzeń.

Partnerstwo dla zdrowia

Od lat GSK wspólnie z władzami centralnymi, samorządowymi i organizacjami pacjentów promuje edukację i profilaktykę zdrowotną. Kampanie edukacyjne, inicjowane przez GSK, zachęcają Polaków do dbania o swoje zdrowie, np. wykonując badania okresowe czy korzystając ze szczepień ochronnych:

· Celem programu "STOP rakowi szyjki macicy" jest stworzenie koalicji z organizacjami pozarządowymi i środowiskiem lekarskim przeciw chorobie, która zabija 5 Polek dziennie. Połączenie badań przesiewowych (cytologia) ze szczepieniem przeciwko typom wirusa HPV odpowiedzialnym za wywoływanie raka szyjki macicy to recepta koalicjantów. Za zaangażowanie na tym polu firma GSK otrzymała od Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego tytuł Przyjaciela Polskiej Ginekologii

· "Mam haka na raka" to ogólnopolski program edukacyjny adresowany do młodzieży, ich rodzin i znajomych. Angażuje młodych ludzi do podejmowania aktywności prozdrowotnych wśród najbliższych. Wśród nich organizowany jest też konkurs na kampanię społeczną "Znajdź haka na raka", a zwycięski projekt jest realizowany. Obecnie trwa II edycja konkursu, w której bierze udział blisko 3 tysiące młodych ludzi

· Sztandarowa akcja GSK to "Żółty Tydzień" została nagrodzona tytułem "Dobrych Praktyk" w zakresie profilaktyki. Edukacja na temat profilaktyki wirusowych zapaleń wątroby typu A i B już przyczyniła się do znacznego spadku zachorowań na żółtaczkę.

· Celem programu "Mamo, tato macie wybór" jest edukacja rodziców na temat możliwości szerokiej ochrony dzieci przed najgroźniejszymi chorobami zakaźnymi przy jednoczesnym zaoszczędzeniu bólu i łez niemowląt.

Lokalne programy edukacyjne prowadzone są w Poznaniu i Krakowie w Centrach Naukowo–Społecznych GSK. Realizowane są tam punktowane szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego oraz warsztaty edukacyjne dla społeczności lokalnej. Centra zawierają lokalne partnerstwa i współpracują z organizacjami pozarządowymi, władzami lokalnymi, towarzystwami naukowymi i organizacjami pacjentów.

Najwyższe standardy etyczne, na których opiera się prowadzona przez GSK działalność biznesowa, jest kluczem do budowania trwałych i transparentnych relacji z otoczeniem. W Polsce od blisko trzech lat firma wspólnie z Naczelną Izbą Lekarską promuje etyczne zasady budowania partnerstwa między środowiskiem służby zdrowia, a przemysłem medycznym i farmaceutycznym.

Pojęcie odpowiedzialnego biznesu rzutuje na każdy aspekt naszej działalności

Rozmawiamy z Jerzym Toczyskim.

· W jaki sposób firma farmaceutyczna może realizować strategię odpowiedzialnego biznesu?

Jako firma farmaceutyczna działamy w obszarze związanym z ludzkim zdrowiem i życiem, dlatego pojęcie odpowiedzialnego biznesu jest nam szczególnie bliskie i rzutuje na każdy aspekt naszej działalności.

Naszą misję, czyli poprawianie jakości życia ludzkiego, rozumiemy szeroko. Staramy się realizować ją nie tylko dostarczając pacjentom i lekarzom nowoczesne i innowacyjne leki, ale również angażując się w prowadzenie edukacji zdrowotnej, w programy ograniczające wykluczenie społeczne, dbając o naszych pracowników i ochronę środowiska naturalnego.

· Na czym powinna opierać się skuteczna strategia CSR?

Doświadczenia uczą nas, że programy CSR najlepiej udają się, gdy są bliskie misji firmy i prowadzonej przez nią działalności. Powinny być też odpowiedzią na konkretną społeczną potrzebę. Wtedy zaangażowanie może być pełniejsze, a nie tylko finansowe - uruchamiamy ekspercką wiedzę i kompetencje firmy.

Warto pamiętać, że zaangażowanie społeczne należy planować na lata. Tylko wtedy jesteśmy w stanie zobaczyć efekty naszej działalności. Buduje ono zaufanie do firmy, które przekłada się na poprawę jej wizerunku. Zwiększa się też atrakcyjność firmy jako pracodawcy.

· Czy obszar CSR to domena tylko dużych firm?

Zaangażowanie na polu odpowiedzialnego biznesu nie musi oznaczać aktywności na wielką skalę. Tego typu działania świetnie przekładają się na efekty w skali lokalnej. Znacznie łatwiej jest tam odpowiedzieć na konkretną społeczną potrzebę, a współpraca między biznesem, lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi i społecznością układa się dobrze.

Jerzy Toczyski – prezes zarządu i dyrektor generalny GlaxoSmithKline w Polsce

Bartosz Rowiński