Odpowiedzialny biznes w praktyce Cadbury polega na długofalowych działaniach na rzecz kluczowych interesariuszy firmy – nie tylko społeczności lokalnych, lecz także pracowników, konsumentów, dostawców i środowiska naturalnego.
Rodowód zaangażowania

Cadbury wywodzi się z rodzinnej firmy, podobnie jak marka Wedel. W XVIII i XIX wieku zarówno rodzina Cadbury, jak i rodzina Wedlów uchodziły nie tylko za przedsiębiorców, ale i filantropów. Dali się poznać otoczeniu z jakościowych produktów, ale również z zaangażowania na rzecz swoich pracowników i społeczności w otoczeniu firm. W tamtych odległych czasach nie prowadziło się debat na temat odpowiedzialności społecznej biznesu, czy etyki w zarządzaniu. Mimo to działania prospołeczne zostały w sposób naturalny wpisane w prowadzenie biznesu zarówno przez rodzinę Wedlów, jak i rodzinę Cadbury, np. Wedel podczas okupacji (1939–1944) magazynował żywność i rozdawał ją potrzebującym.

Obecnie firma Cadbury Wedel czerpie z tego ponad 150-letniego dziedzictwa i kontynuuje je zgodnie z wytycznymi zawartymi w przyjętej przez tę firmę całościowej strategii biznesowej.

Wolontariat pracowniczy

Jedną z kluczowych aktywności CSR jest program wolontariatu pracowniczego prowadzony od kilku lat wspólnie z Centrum Wolontariatu. Pracownicy Cadbury są zachęcani do realizowania własnych projektów społecznych. Firma daje im możliwość uzyskania grantów na sfinansowanie realizowanych samodzielnie autorskich projektów społecznych. Od kilku lat firma współpracuje z Bankami Żywności. Przekazuje swoje produkty wielu różnym organizacjom pozarządowym, które trafiają następnie do potrzebujących. Wspiera też organizacje społeczne, znajdujących się w sąsiedztwie fabryk Cadbury. Współpracując z nimi włącza się w życie lokalnych społeczności.

Współpraca z organizacjami

Przykładem wspomnianej kooperacji są działania na warszawskiej Pradze, gdzie od lat firma współpracuje ze Stowarzyszeniem „Serduszko dla Dzieci”, niosącym pomoc dzieciom z trudnych środowisk. Partnerom udało się zorganizować wiele projektów społecznych z zakresu wolontariatu pracowniczego. W 2008 r. zachęcili praskie dzieci do realizacji swoich fotograficznych i filmowych pasji pod okiem ekspertów. W efekcie powstały 2 kalendarze Dzieci Pragi, wystawy prac dzieci i festiwal filmów krótkometrażowych nakręconych przez podopiecznych Stowarzyszenia „Serduszko dla Dzieci”. Dzieci fotografowały portrety mieszkańców Pragi, praskie detale architektoniczne i uchwycone na żywo sceny z ulic. Najlepsze zdjęcia trafiły do kalendarza, a dochód z jego sprzedaży zasilił fundusz wspomnianego Stowarzyszenia.

Podobne działania Cadbury prowadzi też w gminie Kobierzyce i w gminie Skarbimierz, gdzie znajdują się fabryki tej firmy. We wsi Solna Cadbury wspiera świetlicę środowiskową dla najuboższych dzieci, a w Brzegu miejscowy dom dziecka.

Program dla pracowników

Jednym z programów CSR, skierowanym bezpośrednio do pracowników Cadbury, jest inicjatywa „Ktoś na Ciebie Czeka”. Chodzi o edukację pracowników w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Codziennie kilkuset z nich wyrusza w trasy samochodami. Dlatego edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznych zachowań na drodze, testów praktycznych jest aktywnością na rzecz podnoszenia jakości i bezpieczeństwa pracy. Program ten Cadbury realizuje we współpracy z ratownikami drogowymi, lekarzami i policją. Raz do roku organizuje też konkurs na najlepszych kierowców w firmie.

Zaangażowanie w ekologię

2 lata temu Cadbury zainicjowało w skali globalnej program pod hasłem „Purple Goes Green” (nazwa pochodzi od korporacyjnego fioletowego koloru firmy). Zakłada on znaczne redukcje w zakresie emisji CO2 jak również zużycia wody oraz opakowań przez tę firmę. Zobowiązania zostały określone w perspektywie do 2020 r. W wyniku tego wszystkie prowadzone przez Cadbury biznesy, w tym na terenie Polski, przyjęły swoje zobowiązania ekologiczne, aby sprostać zobowiązaniom określonym w programie globalnym.

W ramach tej strategii, w 2008 r., Cadbury włączył się też w program „Szkoły dla Ekorozwoju”, prowadzony przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Chodzi o zachęcanie szkół do realizowania ekologicznych projektów, przekładających się na zmianę podejścia najmłodszych pokoleń do ochrony środowiska naturalnego. Program ten Cadbury rozpoczął na Dolnym Śląsku i realizuje go wspólnie z Fundacją oraz władzami lokalnymi miasta Brzeg.

Paweł Szaruga
OPINIA
Marta Pokutycka Mądrala
kierownik komunikacji korporacyjnej Cadbury Polska
Dojrzałe podejście do odpowiedzialnego biznesu polega na uznaniu tego obszaru za strategiczny, a nie traktowanie go jako projekt doraźny, który raz się realizuje, a innym razem nie. Prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny przynosi nie tylko korzyści społeczne; może też być źródłem przewagi konkurencyjnej na rynku. Wewnątrz firmy buduje natomiast morale pracowników, co przekłada się na poczucie dumy z firmy, w której się pracuje. I tu koło się zamyka, odpowiedzialni i etyczni pracownicy, tak naprawdę tworzą odpowiedzialny biznes, gdyż podejmują decyzje biznesowe i wpływają na to, jak firma działa względem swojego otoczenia.