Projekt METRO Edukacja wychodzi naprzeciw potrzebie uzupełnienia szkolnej edukacji o przekaz wiedzy praktycznej dotyczącej współczesnego handlu.

METRO Group we współpracy z polskimi szkołami realizuje program METRO Edukacja. Chodzi o kształcenie młodzieży w zakresie nowoczesnego handlu. Projekt skierowany jest do uczniów techników handlowych i zasadniczych szkół zawodowych. Ma na celu zapoznanie ich ze specyfiką pracy w nowoczesnych placówkach handlowych. Program zyskał aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratoriów oświaty.

Kształcenie zawodowe

METRO Group zainicjowało kształcenie zawodowe młodzieży w dziedzinie nowoczesnego handlu, gdyż Polska jest tu jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie. Powstaje wiele centrów handlowych, w których potrzebni są wykwalifikowani specjaliści. METRO Edukacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom – uzupełnia szkolną edukację o przekaz wiedzy praktycznej. Integralną jego częścią są miesięczne praktyki i cykl zajęć warsztatowych.

Wiedza praktyków

W każdej ze szkół biorących udział w programie nauczyciele wraz z ekspertami Centrum Kształcenia Zawodowego Handlowców w Niemczech dokonali modyfikacji programów nauczania. Do sukcesu realizacji projektu przyczynili się zaangażowani opiekunowie praktyk w marketach i nauczyciele.

Projekt METRO Edukacja umożliwia uczniom: (1) zdobycie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstw handlowych i ich organizacji, (2) poznanie podstaw marketingu oraz nowoczesnych technik sprzedaży i obsługi klienta, (3) poznanie zasad prowadzania inwentaryzacji i zarządzania asortymentem. Uczestnicy uczą się też korzystać z programów komputerowych służących m.in. do wystawiania faktur i obsługi dostaw towarów. Część tej wiedzy uczniowie zdobywają w marketach pod opieką specjalistów.

Praktyka z certyfikatem

Istotnym elementem projektu jest miesięczny program praktyk zawodowych w placówkach handlowych METRO Group w Niemczech. Co roku grupa najlepszych uczestników programu w Polsce wyjeżdża do Niemiec na praktyki zawodowe. Mogą oni zdobyć certyfikat Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Magdeburgu oraz Polsko – Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Warszawie, który potwierdza zdobytą wiedzę i umiejętności. W roku szkolnym 2007/2008 kurs certyfikacyjny odbył się po raz pierwszy w Polsce. W roku 2009/2010 ponownie odbędzie się kurs certyfikacyjny w trzech miastach w Polsce. Certyfikat Niemieckiej Izby Przemysłowo – Handlowej może być dla wielu uczniów kluczem do otrzymania pracy w nowoczesnym handlu.

Program edukacyjny – efekty
• Program METRO Edukacja jest realizowany w 25. technikach handlowych i zasadniczych szkołach zawodowych.
• Uczestniczy w nim ponad 1,2 tys. uczniów.
• Ukończyło go 1570 absolwentów, którzy po zdaniu egzaminu otrzymali dwujęzyczne certyfikaty METRO Group.
• METRO Group wyposażyła w pracownie komputerowe 6 szkół, które jako pierwsze przyłączyły się do programu.


Paweł Szaruga