Okazuje się jednak, że nawet piwo można produkować w taki sposób, by nie budzić kontrowersji i czynić to, przestrzegając wszelkich zasad, z istotnymi akcjami społecznymi na czele

Kompania Piwowarska, podobnie jak i producenci papierosów, sprzedaje produkt, do którego spożywania, choć w ograniczonym zakresie, to jednak zniechęca. Chodzi oczywiście o picie piwa przez osoby, które nie powinny tego robić, bądź w okolicznościach, w jakich jest to zdecydowanie niewskazane.

Warto zatem wspomnieć o kampaniach, które mają ograniczyć sprzedaż alkoholu nieletnim. Jedna z nich prowadzona jest wraz z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Związkiem Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. Kampania ta prowadzona była w latach 2003-2005 i miała na celu wyczulenie dorosłych na problem zakupu alkoholu przez nieletnich. Inny pomysł ludzi z Kompanii Piwowarskiej to akcja prowadzona wraz z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i tamtejszą Akademią Sztuk Pięknych. Cel? Stworzenie prac, które dotyczyłyby zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz dwóch innych tematów: skutków prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu oraz zagrożenia kradzieżą podczas picia alkoholu. Wybrane prace rozpowszechniono w postaci plakatów, stojaków na stolikach i podkładek pod kufle.

Rzecz jasna, działalność społeczna to nie wszystko, czego oczekuje się po firmie, która może być wzorem dla innych w dziedzinie odpowiedzialnego biznesu. Kompania Piwowarska zasady odpowiedzialnego biznesu stosuje też wewnątrz firmy, począwszy od przejrzystego procesu rekrutacji, a skończywszy na jasnych regulaminach awansu oraz wynagrodzeń.

O wszystkich zasadach, jakich starają się trzymać ludzie pracujący w Kompanii Piwowarskiej, można zresztą przeczytać na jej stronach internetowych, ponieważ jako jedna z niewielu firm prezentuje tam dokumenty i raporty związane ze swoją działalnością, w tym i aktualny raport odpowiedzialności społecznej.

Małgorzata Walędzińska
CSR Manager, Kompania Piwowarska