Kandydaci na pośredników i zarządców nieruchomości otrzymali trzy dodatkowe terminy, w których odbędą się postępowania kwalifikacyjne o uzyskanie licencji.
Zainteresowanie licencjami zawodowymi przeszło najśmielsze oczekiwania urzędników z resortu infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury postanowiło więc wyznaczyć dodatkowe terminy postępowań kwalifikacyjnych. Pierwsze ma odbyć się 30 września.
Osoby, które chciałyby otrzymać licencję w tym terminie, muszą jednak do końca tego tygodnia złożyć wniosek, bowiem zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31, poz. 189) kandydat na pośrednika lub zarządcę nieruchomości musi złożyć swój wniosek najpóźniej na 40 dni przed terminem postępowania kwalifikacyjnego. Tak więc jeszcze tylko dwa dni pozostały na złożenie wniosków o nadanie licencji pośrednika i zarządcy nieruchomości.
- Do tej pory Komisja Kwalifikacyjna miała do rozpoznania ponad 1,8 tys. wniosków. Na każdym terminie było to około 600 wniosków. Tak duża liczba kandydatów sprawiła, że minister zdecydował o wyznaczeniu dodatkowych terminów postępowań kwalifikacyjnych - wyjaśnia Małgorzata Kutyła, dyrektor Departamentu Nieruchomości i Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Infrastruktury.
Dodatkowe szanse na zdobycie licencji pośrednika nieruchomości będą mieli także kandydaci na pośredników nieruchomości. W ich przypadku pierwsze dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się już 24 września.
Tak duże zainteresowanie zdobyciem uprawnień pośrednika lub zarządcy nieruchomości jest efektem przede wszystkim likwidacji egzaminów, które pozytywnie zdawało zaledwie kilka procent kandydatów. Od tego roku licencje przyznawane są bez konieczności rozwiązywania testów.
- Przed zmianą przepisów trudniej było zdobyć licencję, bowiem egzaminy były bardzo trudne i niewielu osobom udawało się je pozytywnie zdać. Zakres materiału do opanowanie znacznie bowiem wykraczał poza wiedzę, którą powinien posiadać pośrednik czy zarządca nieruchomości - mówi Ryszard Brukarz, pośrednik nieruchomości z Gdyni. Dodaje, że problemy ze zdaniem egzaminu miały nawet osoby, które legitymowały się wieloletnim stażem pracy w obrocie nieruchomościami.
Zdaniem jednak przedstawicieli Komisji Kwalifikacyjnej tak duża liczba kandydatów i w efekcie wydanych licencji negatywnie wpłynie na poziom wiedzy i jakość świadczonych usług przez pośredników i zarządców nieruchomości.
- Naturalną rzeczą jest, że jeżeli jest egzamin, to kandydaci lepiej się przygotowują, a w konsekwencji mają większą wiedzę. Teraz poprzeczka dla kandydatów na pośredników i zarządców nieruchomości została znacznie obniżona, co z pewnością ma duży wpływ na poziom wiedzy, jaką posiadają osoby, które otrzymują licencję - mówi prof. Ewa Kucharska-Stasiak, przewodnicząca Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej. Jej zdaniem stracą na tym przede wszystkim klienci.
Osoby, które chcą otrzymać licencję pośrednika lub zarządcy nieruchomości, powinny dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, posiadanie wyższego wykształcenia oraz ukończenie studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami oraz potwierdzające niekaralność.
Kandydat na pośrednika lub zarządcę nieruchomości musi także odbyć praktyki zawodowe, a do wniosku powinien dołączyć dziennik z ich przebiegu. Konieczne jest ponadto uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 250 zł.
Podstawa prawna
• Rozporządzenie ministra infrastruktury z 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. nr 31, poz. 189).
• Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603 z późn. zm.).