Nawet rok mogą czekać Hiszpanie na rozpatrzenie ich protestu w sprawie odebrania złotego medalu Duńczykom w żeglarstwie.
Hiszpański Komitet Olimpijski ma złożyć protest do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w związku z przyznaniem Duńczykom złotego medalu w żeglarstwie w jednej z klas. Duńska załoga wygrała na pożyczonej od Chorwatów łódce, gdyż w swojej mieli złamany maszt. Sędziowie nie uznali protestu Hiszpanów i dlatego zdecydowali się oni zwrócić do najwyższej sportowej instancji odwoławczej. Liczą, że arbitrzy, którzy są w Pekinie, potraktują sprawę wyjątkowo i niezwłocznie zajmą się tym sporem. Jeżeli nie, to Hiszpanie będą musieli poczekać od sześciu do 12 miesięcy na rozstrzygnięcie ich protestu.

Najwyższa instancja

Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu jest najwyższą instytucją rozstrzygającą spory dotyczące sportu. Jest on niezależny od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy zajmuje się rozstrzyganiem sporów i mediacją dotyczącą m.in. spraw komercyjnych, jakimi są np. kontrakty sponsorskie. Ponadto rozstrzyga o słuszności dyscyplinarnych decyzji nakładanych na zawodników czy kluby przez związki sportowe. Przedmiotem sprawy w Trybunale mogą zatem być kwestie związane z dyskwalifikacją zawodnika po wykryciu w jego organizmie niedozwolonej substancji.
Odwołanie do Międzynarodowego Trybunału Arbitrażowego może złożyć zawodnik, klub, związek, sponsor czy też organizator zawodów sportowych.

Złożenie wniosku

Wniosek do trybunału musi być złożony na piśmie w języku angielskim lub francuskim. Ponadto do Trybunału można się zwrócić po wyczerpaniu wszystkich innych dróg rozstrzygnięcia sporu. Czyli na przykład po niekorzystnej dla zawodnika decyzji związku sportowego, a następnie krajowego Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu.

Czteroletnia kadencja

Decyzje Międzynarodowego Trybunału są ostateczne i wiążące. Jednak istnieje możliwość odwołania od decyzji w sytuacji, gdy arbitrzy rozstrzygali sprawę dotyczącą np. anulowania lub wykonania decyzji krajowego sądu arbitrażowego.
W Międzynarodowym Trybunale ds. Sportu musi zasiadać przynajmniej 150 arbitrów i 50 mediatorów. Są oni wybierani na czteroletnie kadencje spośród osób dobrze znających prawo i tematykę sportową.
150 arbitrów zasiada w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu