Według danych, w lipcu inwestorzy kupili jednostki uczestnictwa za niemal 7,4 mld zł, przedstawiając jednocześnie do wykupu jednostki o wartości 11,1 mld zł.

"W lipcu sprzedaż jednostek uczestnictwa zrealizowana przez 320 funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez krajowe TFI wzrosła po raz trzeci z rzędu i wyniosła niespełna 7,4 mld zł" - podano w komunikacie.

"Wyższy poziom sprzedaży (wraz z uwzględnieniem napływu środków w wyniku konwersji) odnotowaliśmy w tym roku jedynie w styczniu. Jednak, podobnie jak w styczniu, również i w lipcu odnotowaliśmy rekordowe tegoroczne umorzenia - wartość środków wycofanych z funduszy inwestycyjnych wyniosła -11,1 mld zł i była wyższa niż przed miesiącem aż o 15 proc." - napisano w raporcie.

Analizy Online podały, że łączne tegoroczne saldo wpłat i umorzeń wynosi minus 23,5 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku było to 30 mld zł.