Potencjał pozyskania bezzwrotnych kwot na inwestycje w odnawialne źródła energii został dostrzeżony przez uczestników rynku. Zainteresowanie branżą obrazują komunikaty spółek notowanych na GPW, dotyczące zamierzeń inwestycyjnych w odnawialne źródła energii. Ich wartość w zakresie wykorzystania energii biogazu w przyszłym roku ma wynieść około 50 mln zł.

Ocena projektów

14 kwietnia Instytut Paliw i Energii Odnawialnej (IPiEO), jako instytucja pośrednicząca w realizacji Działań 9.4 – 9.6 i 10.3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, poinformował o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania obejmującego wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Do konkursu zgłoszonych zostało 120 wniosków na łączną sumę dofinansowania 3 mld zł. Największą popularnością cieszyły się wnioski dotyczące energetyki wiatrowej, które stanowiły około 80 proc. wszystkich poddanych ocenie projektów. W dalszej kolejności uplasowały się projekty dotyczące wykorzystania biogazu, energii, wody oraz biomasy.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, a dokładniej realizowane w jego ramach Priorytety IX i X noszące nazwy Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna oraz Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii stanowią podstawowe instytucje umożliwiające pozyskanie finansowania dla inwestycji w zieloną energię.

W ramach programu na inwestycje w energię odnawialną przeznaczone zostały środki wysokości ponad 2 mld euro. Będą one rozdysponowane na podstawie konkursów przeprowadzonych w latach 2007–2013. Należy przy tym wspomnieć, iż powyższe daty nie ograniczają możliwości późniejszego zakończenia projektów realizowanych w ramach programów inwestycyjnych przygotowanych dla tych okresów. Końcową datą rozliczenia jest 31 grudnia 2015 r., co nie jest bez znaczenia z uwagi na specyfikę inwestycji w branży. Niejednokrotnie proces inwestycyjny, z powodów technologicznych, musi być rozłożony w czasie. Opłacalność inwestycji, zatem i podjęcie decyzji o jej realizacji limitowana jest określonymi warunkami naturalnymi, jak wietrzność czy przepływ wody, których badanie wymaga pomiarów w ciągu całego roku.