Zarobki to w Polsce temat tabu. Osoby, które starają się o pracę, często nie wiedzą, co powiedzieć, gdy pada pytanie potencjalnego pracodawcy o oczekiwane wynagrodzenie. Wiedza o tym, ile średnio zarabia się na danym stanowisku, pozwoliłaby na zaproponowanie kwoty, która z jednej strony będzie dla nich satysfakcjonująca, a z drugiej nie sprawi, że pracodawca wybuchnie śmiechem lub od razu zakończy rozmowę kwalifikacyjną. Tak samo jest w przypadku różnych mitów, którymi obrosły niektóre stanowiska pracy. Informacje na ten temat ciężko jest zweryfikować. Tymczasem rzetelna wiedza pozwoliłaby lepiej się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej i pracy w nowym miejscu.

Najczęściej osoby zainteresowane pracą informacji szukają na różnych forach dyskusyjnych. Nie zawsze są one jednak prawdziwe i czasami powodują jeszcze więcej wątpliwości. Wkrótce będzie można dowiedzieć się wielu informacji o danym stanowisku pracy, jego specyfice czy możliwych zarobkach z bardziej pewnego źródła.

– Planujemy wzbogacenie naszego serwisu internetowego narzędziami, które pozwolą pozyskać jego użytkownikom informacje związane z konkretną pracą w danej branży i regionie. Będą one pozyskiwane od innych internautów, którzy pracują na danym stanowisku – mówi Bogdan Grabczyk, dyrektor sprzedaży Jobpilot Polska. Dodaje, że informacje te będą wprowadzane przez użytkowników za pomocą odpowiednich ankiet.

Dane personalne z ankiet będą jednak ukrywane. Nie dowiemy się, kto dokładnie nas poinformował o sytuacji. Informacje te mają być w pewnym stopniu moderowane przez pracowników serwisu internetowego.

W praktyce ma to wyglądać tak, że jeden użytkownik zamieści pewne informacje, a drugi inne, następny opisze swoje stanowisko i zarobki. To wszystko się złoży na pewien rodzaj bazy danych, którą będzie mógł przejrzeć inny użytkownik zainteresowany taką pracą. W ten sposób dowie się np. o zakresie obowiązków na danym stanowisku.

Pomocniczych narządzi dla internautów szukających pracy ma być w sumie kilka. W Polsce w pierwszej kolejności należy spodziewać się encyklopedii stanowisk pracy.