Awansował po szkoleniu

Wąska grupa 7 proc. o wysokiej sile i odporności psychicznej to menedżerowie z doświadczeniem, którzy niejeden kryzys mają za sobą, a do tego wiele umiejętności wykształcili w przeszłości – np. uprawiali regularnie sport i brali udział w ciągłej rywalizacji od najmłodszych lat. Potrafią przyznać się do porażki, ale nie załamują się, tylko wyciągają wnioski i walczą dalej.

Specjaliści od coachingu uspokajają, że zaległości można nadrobić – poprawiając pewność siebie, aktywność, pewność siebie czy podejście do wyzwań.

Przekonał się o tym niedawno menedżer zajmujący się marketingiem w jednej z dużych międzynarodowych firm farmaceutycznych, która ma swój oddział w Polsce. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że menedżer ma bardzo złe relacje z pracownikami. Firma wysłała go więc na coaching w 4business&people.

– W badaniach wyszło, że menedżer bywał złośliwy i cyniczny w stosunku do innych. Z tego powodu dużo informacji go omijało. Jedną z głównych przyczyn jego zachowania była niska pewność siebie – wyjaśnia Katarzyna Lorenc.

Po półrocznym szkoleniu w dziesięciostopniowej skali mierzenia pewności siebie menedżer poprawił swój wynik z 4 na 7. O 1 punkt w górę poprawił też swoje wyniki w podejściu do wyzwań oraz – znowu o 1 punkt – poczucie kontroli.

– Dwa miesiące po zakończeniu szkolenia dostał awans do struktur europejskich – dodaje Katarzyna Lorenc.

Sami specjaliści przyznają jednak, że coaching nie zawsze działa i nie każdy może liczyć na to, że w ten sposób poprawi swoje wyniki. Według badań Development Dimension International wśród osób, które korzystały z coachingu, 46 proc. ankietowanych przyznało, że coaching ma wspaniały wpływ, ale aż 45 proc. uznało – że ma wpływ umiarkowany.

TYPOWE BŁĘDY MENEDŻERÓW W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

● Brak przygotowania – brak planu działania na wypadek sytuacji kryzysowych, które w większości przypadków można przewidzieć

● Uleganie emocjom – zbyt pochopne podejmowanie decyzji nastawionych na szybki efekt i niebiorących pod uwagę długoterminowych skutków

● Szukanie winnych – szukanie winnych zamiast rozwiązań wyjścia z kryzysu

● Rutyna – podpowiada, że działanie raz sprawdzone będzie po raz kolejny skuteczne, a w większości przypadków nie jest

● Syndrom strusia – pokusa maksymalnego ograniczenia kontaktu ze światem zewnętrznym i próba przeczekania najgorszego

● Reaktywność – stan permanentnej defensywy, w której skazujemy się z góry na coraz większą presję ze strony otoczenia

● Syndrom króla słońce – podejmowanie decyzji jednoosobowo, bez konsultacji; nieumiejętność pracy w zespole

Źródło: Perspektywa Studio Architektury Marki