Banki potrafią sprzedać polisę osobie, która z racji wieku nie może już z niej skorzystać. Odmowy wypłaty z polis bankowych są zasadne, jeśli klient skłamał przy zawieraniu umowy. Rzecznik ubezpieczonych zapowiada interwencję, jeśli banki szybko nie zmienią procedur.
Z roku na rok rośnie znaczenie polis sprzedawanych przez banki, takich jak ubezpieczenia na życie, NNW czy mieszkaniowe. Równocześnie szybko rośnie liczba skarg związanych z tego typu umowami. Po I kwartale tego roku stanowiły one 3,2 proc. ogółu skarg trafiających do Rzecznika Ubezpieczonych. Liczbowo wartości nie są imponujące, bo to 66 skarg, ale warto zwrócić uwagę, że np. w całym 2005 roku było ich mniej, niż w tym roku po trzech miesiącach.

Banki są nieuważne