Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa spadł w sierpniu po raz czwarty z rzędu, co oznacza dalsze pogorszenie nastrojów konsumentów - podał instytut BIEC.

"Swój ostatni szczyt wskaźnik osiągnął w marcu br., w kolejnych miesiącach jego wartości systematycznie obniżały się. Tak więc można powiedzieć, że nastąpiło odwrócenie dotychczasowych pozytywnych tendencji ekonomicznych nastrojów społeczeństwa" - napisał BIEC.

"Do sierpniowego spadku wskaźnika w równym stopniu przyczyniły się: ograniczenie tempa wzrostu płac, wzrost inflacji oraz gorsze perspektywy znalezienia pracy. Ponad to, słabsza koniunktura gospodarcza w krajach Europy zachodniej i słabnące wobec złotówki waluty obce uczyniły mniej atrakcyjną emigrację zarobkową" - napisano.