Od 6 do14 maja Unia Europejska organizuje Pierwszy Europejski Tydzień Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości i informowanie o inicjatywach unijnych wspierających zakładanie własnego biznesu. Z badań pilotażowych wynika, że o założeniu własnej firmy myśli niemal co drugi mieszkaniec UE.

Lider w klasie mikro

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że Polska nie różni się odsetkiem małych i średnich przedsiębiorstw (niemal 99 proc.) od średniej unijnej. Odsetek polskich mikroprzedsiebiorstw, które zatrudniają do dziewięciu osób, mamy nawet nieco wyższy, niż wynosi średnia europejska, i już kilka lat temu sięgał on 96 proc. wszystkich działających firm (średnia dla UE to 92 proc.).

Na decyzje Polaków o zakładaniu własnych biznesów wpływają zarówno motywy z wyboru, jak i konieczność. Pierwsze są typowe dla klasycznego wyobrażenia o przedsiębiorcy jako jednostce z dużą potrzebą niezależności, osiągnięć czy wysokim poczuciem sprawstwa i skuteczności.

Z badań Flash Eurobarometr wynika, że większość Polaków reprezentuje właśnie ten pierwszy styl myślenia. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że wolałaby pracować na własny rachunek, niż być zatrudnionym na etacie. Stosunek głosów wynosił 51 proc. dla Polski w stosunku do 44 proc. średniej europejskiej.

Mało firm na wsi

Analizując dane, możemy również zauważyć, że mamy większy niż w UE odsetek działających przedsiębiorców, chociaż mniej niż w średniej unijnej jest w nim przedsiębiorców z obszarów wiejskich.

Prawie po równo rozkłada się odsetek przedsiębiorców z wyboru i z konieczności, chociaż tych drugich jest nieco więcej. Fakt ten może odzwierciedlać trudną sytuację na rynku pracy, która uniemożliwia respondentom podjęcie innej pracy.

Bariery przedsiębiorczości

Najbardziej niepokojący jest jednak odsetek bankructw. Mamy jeden z najwyższych odsetków bankructw założonych biznesów i plasujemy się tuż po Hiszpanii, która przoduje w europejskim rankingu. Na taki wynik składa się zarówno brak umiejętności funkcjonowania na rynku, jak i niesprzyjający klimat dla przedsiębiorczości. Wskaźnik klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości plasuje nas na odległym, 19. miejscu w Europie.

Przeszkody odstraszające polskich respondentów od założenia własnego biznesu to najczęściej: trudności w sfinansowaniu start-upu, brak umiejętności prowadzenia biznesu i bariery administracyjne.

2 miejsce w Europie zajmuje Polska pod względem liczby bankructw

POLAK – PRZEDSIĘBIORCA

Polacy mają bardzo negatywne zdanie o przedsiębiorcach. Wyraźne jest u nas przekonanie, że to wyzyskiwacz i osoba myśląca wyłącznie o swoim interesie, zamiast jako potencjalny twórca miejsc pracy i osoba, z której aktywności mogą skorzystać wszyscy. Niekorzystnie różnimy się też od średniej unijnej tym, że mamy wyjątkowo silny opór przed zakładaniem własnych firm przez osoby starsze. Jest mało prawdopodobne, aby starsi ludzie, nawet bezrobotni, próbowali w Polsce założyć własny biznes.