BANKI

W roku poprzedzającym nasze wejście do UE zysk całego sektora bankowego wyniósł 2,5 mld zł. Ten wynik jest o 1 mld zł mniejszy niż tylko w I kwartale 2008 r. Nawet w tym roku mimo kryzysu banki – według prognoz – zarobiły w pierwszych trzech miesiącach 1,6 mld zł.

– Gdyby nie ostatnie miesiące wielkiej zawieruchy w światowej gospodarce, bilans tych pięciu lat byłby jednoznacznie korzystny – twierdzi Jan Krzysztof Bielecki, prezes banku Pekao.

Generalnie jednak polski sektor bankowy po tych pięciu latach jest zdecydowanie silniejszy. W tym okresie nie doszło do żadnego bankructwa polskiego banku, a suma gwarantowanych lokat wzrosła do 50 tys. euro. Suma bilansowa całego sektora bankowego przekroczyła 1 bln zł. Banki mają coraz więcej klientów, także dlatego że przepisy unijne zmuszają np. rolników do zakładania kont, aby otrzymać unijne wsparcie.

PLUSY I MINUSY

+ obniżenie oprocentowania kredytów w efekcie konkurencji i spadku inflacji

+ przyjęcie unijnych przepisów dotyczących funkcjonowania sektora bankowego

+ podniesienie sumy gwarantowanych lokat do równowartości 50 tys. euro

ścisłe powiązanie naszych banków z unijnym sektorem bankowym, który jest w głębokim kryzysie

PALIWA

Na wejściu Polski do UE najwięcej skorzystali kierowcy oraz sieci stacji paliw. Dostosowanie krajowych przepisów do wspólnotowych wymogów środowiskowych wpłynęło na radykalną poprawę jakości benzyn, oleju napędowego i autogazu.

– Paliwa oferowane na polskim rynku pod względem jakości nie odbiegają od zachodnich – tłumaczy Leszek Wieciech, dyrektor generalny POPiHN.

Według niego plusem dla branży było także wejście Polski do strefy Schengen. Zwiększyło to ruch samochodowy, na czym zyskały sieci stacji. Na rynku pojawiło się więcej stacji markowych. Konieczność dostosowania przepisów do unijnego prawa przysporzyła jednak firmom także problemów.

– Wprowadzono obowiązek dodawania do paliw biokomponentów i to w coraz większej ilości. To dla firm dodatkowe obciążenie, podobnie jak z obowiązkowym tworzeniem zapasów interwencyjnych paliw.

– To odbiło się negatywnie na wynikach firm – podkreśla Leszek Wieciech.

PLUSY I MINUSY

+ rozwój markowych sieci stacji paliw

+ radykalna poprawa jakości paliw

obowiązek produkcji biopaliw

obowiązek utrzymywania odpowiedniej ilości zapasów paliw