"Rynek, biznes działa najlepiej w skali europejskiej, na jednolitym rynku. Nie oznacza to jednak, że firmy muszą mieć wielkość wyłącznie europejską" - podkreślił.

Ocenił, że kryzys nie powstał w małych i średnich firmach. "Problemem dzisiaj są te korporacje, o których mówi się, że są zbyt duże, by upaść; a czasami za duże, by być odpowiedzialnymi" - powiedział Pawlak.

Jego zdaniem, "relatywnie dobra sytuacja polskiej gospodarki wynika w dużej mierze z wielkiej różnorodności, także licznych małych i średnich przedsiębiorstw".

"Polska może być dobrym przykładem również w zakresie uproszczenia polityki rolnej. Bezpośrednie płatności obszarowe w prosty sposób pozwalają zachować konkurencyjność rolnictwa, a także gwarantują zachowanie natury, środowiska" - dodał.

Wicepremier podkreślił, że istotą europejskiej partii ludowej jest polityka sumienia.

"Nie upraszczamy świata. Nie redukujemy polityki do jednego słowa czy idei. Miłujemy wolność, która widzi granice tam, gdzie zaczyna się godność drugiego człowieka. Jesteśmy wolnymi jednostkami, odpowiedzialnymi za wspólnotę. Tworzymy wspólnotę, odpowiedzialną za wolność jednostek. Tworzymy politykę sumienia" - powiedział.

Solidarność - jak zaznaczył - powinna łączyć się "z zasadą stawiającą na inicjatywę wolnych ludzi", przy wsparciu wspólnoty

Wicepremier powołując się na słowa papieża Jana Pawła II zaznaczył, że "solidarność to jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu".

Solidarność - jak zaznaczył - powinna łączyć się "z zasadą stawiającą na inicjatywę wolnych ludzi", przy wsparciu wspólnoty.

"Wolność, dobro wspólne, solidarność i subsydiarność tworzą partnerstwo dla polityki sumienia, polityki partii tworzących Europejską Partię Ludową, polityki umacniającej Europę i nasze kraje" - mówił.

EPL - jak wyjaśnił - realizuje to "poprzez budowanie dobrobytu dla wszystkich, budowanie bezpieczeństwa, ochronę klimatu, wspólną i jednolitą reprezentację Europy w skali globalnej".

"Razem umacniamy sumienie Europy. Tworzymy partnerstwo dla prosperity" - dodał.